-->

12. august 2011

Norwegian sorterer bagasje med iPad

Foto: Norwegian
Nå i august starter Norwegian og Røros flyservice et prøveprosjekt der stuerne benytter iPad som hjelpemiddel for å bedre bagasjehåndteringen. En betydelig andel av passasjerene som flyr med Norwegian til Gardermoen skal videre med andre fly.


Ofte er tiden mellom ankomst og ny avgang kort, helt ned mot 30 minutter. Det er da en stor utfordring å få også bagasjen til passasjeren over til det nye flyet.

For å gjøre håndteringen av transferbagasje enklere har Norwegians IT-avdeling utviklet funksjonalitet som gir oversikt over innkommende transferbagasje til Gardermoen. I skjermbildet kan man lett se hvilke ankomster som har "short connection", hvor mange bags det dreier seg om, hvilke avganger de skal videre med og hvilke gater disse avgangene går fra. Dette gjør det mulig å sortere ut denne bagasjen og kjøre den direkte til neste fly i stedet for å ta veien om ny sortering i bagasjeanlegget. Dette kalles å kjøre bagasje "tail-to-tail".

Tanken bak prøveprosjektet med iPad er at de som jobber med overføring av transferbagasje kan jobbe mer effektivt når de hele tiden har full oversikt over status på innkommende fly og kan prioritere bagasje som står i fare for å ikke rekke forbindelsen videre ut fra Gardermoen.


annonse


Niklas Nilsson er supervisor i bagasjesorteringen på OSL og har bidratt med viktige innspill i utviklingen av den nye løsningen. Han tror den vil være et viktig hjelpemiddel for å bedre håndteringen av transferbagasje: - Dette gir oss en mye bedre oversikt over hvor mye transferbagasje som kommer og hvor god tid den har slik at vi kan prioritere bedre. Med en iPad er informasjonen lett tilgjengelig for de som jobber med transferbagasje.

Vibeke Erikstad på stasjonsavdelingen er også spent på resultatene:

- Generelt har vi i Norwegian god kvalitet på utlevering av bagasje. Det er kun ca 3 promille av passasjerene våre som opplever at bagasjen ikke kommer frem med samme fly som de selv. Men transferbagasje utgjør en stor andel av gjensatt bagasje.

Vibeke forteller at forsinket bagasje medfører store kostnader:

-Flyselskapene regner en kostnad på ca. 1500 kroner per gjensatt bagasje. Bedre håndtering av transferbagasje vil derfor spare Norwegian for store kostnader.

Vibeke er også svært fornøyd med IT-avdelingen som har utviklet den nye funksjonaliteten:

- Vi er heldige i Norwegian som har en IT-avdeling som hjelper oss med gode løsninger. Det er morsomt å jobbe i et selskap der dette blir prioritert.

Første ankomst der løsningen ble testet var DY749 fra Trondheim. Maria Knutsen hos Røros sjekker status på transferbagasje umiddelbart etter at flyet har parkert:

Oversikten viser at det er noen bagasje som skal videre til Budapest som har ganske dårlig tid til neste avgang. Røros Flyservice på Værnes har også sendt en "Loadmessage" der de informerer sine kolleger på Gardermoen om at transferbagasjen er lastet i bakre lasterom.

Når lossingen starter sorterer Maria ut bagasjen til Budapest slik at denne raskt kan overføres, deretter ble bagasjen til Budapest kjørt direkte til LN-NOB som fløy den videre til Buapest.

Tekst: Norwegian Air Shuttle

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart