-->

14. september 2011

Vil endre transfer på Gardermoen

Illustrasjonsfoto
En egen arbeidsgruppe er satt ned for å se på forenklingen av transferordningen (gjennomreise) på Gardermoen. Ambisjon er at denne gruppen skal finne løsninger som ivaretar tollkontrollen, men samtidig letter belastningen på passasjerene.
Scenarioet er kjent for alle flypassasjerer som mellomlander på landets hovedflyplass Oslo Lufthavn Gardermoen, før de skal videre med et innenriksfly:

Den innsjekkede bagasjen må plukkes opp i ankomsthallen, tas med gjennom tollen, bæres opp til avgangshallen og sjekkes inn på nytt til distriktsflyplassen. Deretter bærer det løs - nok en gang - i sikkerhetskontrollen. PC-en skal ut av vesken, alt flytende skal oppbevares i en gjennomsiktig plastpose og jakken skal legges på båndet.

Nye løsninger
Er køen i sikkerhetskontrollen litt for lang er det ikke usannsynlig at du mister den videre flyforbindelsen. En omstendelig og tungvint prosess for mange av landets flypassasjerer. Nå er Samferdselsdepartementet på saken, og en arbeidsgruppe skal forsøke å finne frem til nye og mer effektive metoder:

- Vi er veldig interessert i å få til en forenkling, og har jobbet med denne saken over tid. Det er en veldig komplisert sak. Forenklingen kan føre til at det blir lettere å smugle varer inn til Norge, og det ønsker vi selvsagt ikke. Derfor har vi nå satt ned en arbeidsgruppe som skal se på alle mulige tiltak som kan gjøre det mer effektivt på Gardermoen, sier Lars Erik Bartnes, statssekretær i Samferdselsdepartementet til Aftenposten.


- Vår ambisjon er at denne arbeidsgruppen skal finne løsninger som ivaretar tollkontrollen, men samtidig letter belastningen på passasjeren, sier Bartnes.

OSL positive
I løpet av seks måneder skal gruppen legge frem en rapport med forslag til løsninger. Arbeidsgruppen ledes av Avinor og består av representanter fra luftfartsbransjen og tollmyndighetene. Luftfartsbransjen har i en lengre periode forsøkt å få i gang en dialog vedrørende den tunge prosedyren på Gardermoen. Det er mange som nå har senket skuldrene litt fordi departementet tar tak i saken.

- Vi er veldig interessert i å få dette tilrettelagt og det er flyselskapene også. Vi har sagt at vi vil klare å bygge en løsning som vil være til stor lettelse for transfer passasjer som kommer fra utland og skal videre innenlands, sier Jo Kobro, informasjonssjef på Gardermoen.

Konkurranse
Både Oslo Lufthavn og SAS opplever at passasjerer velger bort Gardermoen når de skal mellomlande på grunn av ordningen som nå eksisterer. Dersom det er mulig flyr derfor mange passasjerer heller direkte fra de store europeiske flyplassene, slik som Schiphol i Amsterdam, og direkte til distriktsflyplassen i Norge. Bagasjen fortolles da ved ankomst på flyplassene i Norge.

- Vi er opptatt av mest mulig bekvemmelighet, å gjøre det så enkelt som mulig for passasjerene. Men når man lander på Gardermoen og skal videre innenlands, pålegges passasjerer en byrde man ikke ser så ofte på store moderne flyplasser. Dette er definitivt en del av reisen som mange reisende gir tilbakemelding på at de ikke liker, sier informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen.

- Ordningen på Gardermoen er faktisk konkurransevridende fordi at passasjerer som reiser utenriks og skal hjem igjen, kan velge Amsterdam, London, København og andre lufthavner som transfer lufthavn og flyr derfra inn til sin sluttdestinasjon, sier Johansen.

Han får støtte fra flere hold:

- På grunn av den forhindringen som ligger på denne flyplassen, velger noen reisende en annen inngang for å fly til andre destinasjoner i Norge. Vi er derfor veldig opptatt av å få dette til å gå som smurt, slik at Oslo velges som transfersted, sier Kobro.

- Slikt gir ikke konkurransefordeler for Gardermoen. De store flyplassene i Europa brukes heller som knutepunkt. Passasjerer synes det er lettere, enn å måtte gå gjennom hele prosedyren på Gardermoen, sier direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Testet i Sverige
Lothe mener noe av utfordringen til tollvesenet ligger i at det finnes så mange flyplasser i Norge, og et stort mannskap kreves dersom alle flyplasser skal praktisere endelig tollkontroll. Løsningen som foreslås innebærer derfor at bagasjen fortsatt skal gjennom tollkontroll på Gardermoen, men uten at passasjerene selv trenger å være til stede. Reisende ledes gjennom en transfer-rute til neste gate, mens bagasjen går gjennom et separat system der den gjennomlyses og utsettes for kontroll. Skulle det være behov, åpnes muligheten for ekstra kontroll av passasjerene før ombordstigning.

En slik løsning har blitt testet ut i Sverige, til applaus fra både fornøyde passasjerer og myndigheter.

- Det svenske tollvesenet er fornøyd. De mente dette er tollfaglig forsvarlig, og på noen områder bedre. Vi ønsker dialog en med tollvesenet, og det er Finansdepartementet positive til, sier Lothe.

Samferdselsdepartmentet har sett grundig på løsningen som er valgt i Sverige, men et endelig forslag for hvordan en slik løsning kan se ut, er ikke spikret. Hovedforutsetningen er at passasjerer med gjennomgående billett skal få bagasjen sendt direkte til endelige destinasjon.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart