-->

24. oktober 2011

Halvering av tyveri på Gardermoen

Illustrasjonsfoto
Mens lommetyveriene har eksplodert i Oslo, er trenden den motsatte på Romerike – og spesielt på Gardermoen. Politiet gir en servicekampanje på flyplassen mye av æren.
Hittil i år er det anmeldt 152 lommetyverier på Romerike. Det er en halvering sammenlignet med 2009.

Suksesskampanje
Politioverbetjent Svein-Erik Sve Bjørndal ved Gardermoen politistasjon gir kampanjen «sammen for en trygg lufthavn» mye av æren for den positive utviklingen.
Majoriteten av lommetyveriene på Romerike skjer nemlig på Gardermoen. Og det er også her nedgangen er klart størst.
Mens det hittil i år er anmeldt 94 lommetyverier på hovedflyplassen, var tallet 179 for tilsvarende periode for to år siden.

– Lommetyverier har lenge vært et stort problem her på Gardermoen. Tidlig i 2010 satte vi oss derfor ned med representanter fra OSL og andre samarbeidspartnere for å diskutere hva vi kunne gjøre med problemet. Vi løftet alle steiner. Konklusjonen ble at vi må tenke forebyggende,forteller politioverbetjenten.
Han viser til at lommetyverier er meget vanskelige å oppklare. Oppklaringsprosenten ligger i underkant av tre prosent.


Satset på god service
Med over 50.000 daglige reisende hjelper det imidlertid lite om bare politiet jobber forebyggende. Målet ble derfor en bevisstgjøring blant ansatte ved OSL i forhold til eget ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Alle ansatte på Gardermoen skulle bidra til å gjøre flyplassen tryggere for reisende og lite attraktiv for vinningskriminelle. Løsningen ble fokus på bedre service.

– Denne målsettingen ble godt forankret på hele flyplassen, fra topp til bunn, forteller politioverbetjenten.

Første halvdel 2010 kjørte politiet et «lynkurs» for 400 flyplassansatte om hva de burde være obs på – deriblant personer som står på samme sted og observerer de reisende.

– Det er slik de kriminelle ofte jobber. Løsningen nå er at ansatte på flyplassen kontakter alle mistenkelige personer og spør om de trenger hjelp. Vi møter alle på en høflig måte. Resultatet er at de fleste kriminelle forsvinner. Så enkelt går det an å gjøre det, sier Bjørndal

Seniorkonsulent Alexander Bach i SAS er en av mange som jobber med å gjøre Oslo Lufthavn til et trygt sted.

Han tilbringer deler av arbeidshverdagen ved innsjekkingsområdet til SAS, hvor han passer på av reisende ikke snur ryggen til verdisakene sine. Han er også på utkikk etter mistenkelige personer.

– Lommetyvene ser ut som vanlige reisende. Det vi imidlertid legger merke til er om vi kjenner igjen folk. Det gjør oss ofte mistenksomme, for de fleste bruker ikke mer enn noen minutter her i avgangshallen, sier Bach.

– Store mørketall
Hilde Lien er forebyggende koordinator i Romerike politidistrikt. Hun er strålende fornøyd med utviklingen på Gardermoen.

– Dette viser at det nytter å ta grep. Og jeg mener det er helt riktig å tenke forebyggende rundt denne typen vinningskriminalitet, for i slike saker er det ofte mangel på spor. Tyveriene oppdages ofte først i ettertid, og med ukjent gjerningsperson er det nesten håpløst å oppklare, sier hun.

Selv om Lien er overbevist om at anmeldelsene representerer en faktisk nedgang i antall lommetyverier, tror hun mørketallene er store.

– Det er mange som ikke gidder å anmelde lommetyverier. Ofte er det snakk om så små verdier at det ikke er noe poeng i forhold til forsikringer heller, sier hun.

Lien tror mørketallene er spesielt høye på Gardermoen.

– Det er utrolig mange som reiser, og mange oppdager ikke tyverier før lenge etterpå. Da er man kanskje usikre på hvor tyverier har skjedd, sier hun til Romerikets blad

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart