-->

24. oktober 2011

Tilleggstjenester på flyreiser har økt med 44 prosent i 2011

Illustrasjon
En ny rapport viser at inntektene fra tilleggstjenester innen flyindustrien er beregnet å nå 32,5 milliarder dollar i 2011 – det er en økning på 9,9 milliarder dollar, tilsvarende 43,8 prosent i forhold til fjoråret. Tilleggstjenester får en stadig mer sentral rolle hos flyselskapene, og kompenserer til dels for stigende drivstoffpriser.

Konsulentselskapet IdeaWorks presenterte tidligere i år rapporten ”Amadeus Review of Ancillary Revenue Results” som undersøkte inntektene fra tilleggstjenester i 2010, basert på offentlige finansielle rapporter fra flyselskap over hele verden.

– Tilleggstjenester har blitt en stadig viktigere del av flyselskapenes inntekter, og vi ser en økende interesse fra flyselskap over hele verden for å implementere tilleggstjenester via globale distribusjonssystem som Amadeus. Tidligere fokuserte flyselskapene på billettprisen, nå fokuseres det på tjenester som utvider produkttilbudet og styrker varemerket, sier Jesper Söderström, adm. direktør i Amadeus Scandinavia.

I rapporten vises fire tydelige kategorier av flyselskap, basert på deres evne til å øke sine inntekter via tilleggstjenester.


Tilleggstjenestenes mestere
Hos flyselskapene i denne kategorien står tilleggstjenester for gjennomsnittlig 19,8 prosent av de totale inntektene. Her inngår blant annet AirAsia, Aer Lingus, easyJet, Ryanair og Spirit Airlines.

Store amerikanske flyselskap
11,9 prosent av de totale inntektene hos disse flyselskapene kommer fra tilleggstjenester, først og fremst bonusprogram og bagasjeavgifter.. Tilsvarende andel i fjor var bare 7,2 prosent. Kategorien omfatter blant annet Alaska Airlines, American Airlines og United.

Lavprisselskap
Lavprisselskapene benytter ofte en blanding av á la carte-avgifter for å generere høye inntekter. Den gjennomsnittlige andelen i denne kategorien er 6,5 prosent, en økning fra 5,4 prosent i 2010. Eksempel på flyselskap er AirTran, Blue1, IndiGo, Jazeera Airways, Pegasus og Spring Airlines.

Tradisjonelle flyselskap
I denne kategorien står tilleggstjenester, ofte bonusprogram og bagasjeavgifter, for 2,9 prosent av inntektene. Eksempel på flyselskap er Air China, Emirates, Finnair, LAN, Qatar Airways og Singapore Airlines.

Det var etter oljeprissjokket i 2008 at flyselskapene i Nord-Amerika for alvor begynte å innføre tilleggstjenester som inntektskilde. USA-baserte flyselskap er i dag de største aktørene innen området, og IdeaWorks vurderer at tilleggstjenester innen denne regionen har økt med 72 prosent i 2011. IdeaWorks vurderer at 48 prosent av den globale økningen på 9,9 milliarder dollar skyldes den generelle økningen av inntekter og passasjerer. Et større brukergrunnlag gir enkelt uttrykt en høyere beregnet verdi. Den gjenstående andelen på 52 prosent kan derfor henvises til flyselskapenes økte fokus på tilleggstjenester via tydeligere økonomisk oversikt, sterkere markedsføring og bredere utvalg av á la carte-tjenester, skriver boarding.no.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart