-->

26. november 2011

Norden trenger over 400 nye fly

Foto: Airbus
Om 20 år vil mer enn 500 fly betjene det nordiske flymarkedet, mot dagens 300. For å kunne oppgradere flyparken med mer miljøvennlige fly og samtidig møte veksten i markedet vil de Nordiske flyselskapene totalt ha behov for 424 nye fly.

I følge den ferske markedsprognosen til flyprodusenten Airbus vil prislappen på de 424 flyene være 232 milliarder kroner.

De fremtidige leveransene vil ifølge Airbus domineres av flytyper med en midtgang, slik som den moderne Airbus A320-serien. Prognosen forutsier videre en positiv utvikling for større fly, ettersom flyselskapene søker å redusere kostnadene pr sete og har et ønske om å fly mer miljøvennlig. Det er forventet at antallet store fly, med dobbel midtgang vil øke med 59 nye fly i Norden de neste 20 årene. Rundt halvparten av de nye flyene vil erstatte gamle fly, mens resten vil dekke behovet som vekst i flytrafikk fører til.


annonse


Flytrafikk til, fra og innenfor Norden har hatt en vekst på 67 prosent siden 2001. Til sammenligning har den internasjonale flytrafikken hatt en vekst på 87 %. Transport med fly knytter Norden sammen med resten av Europa og verden, men også turisme blir stadig viktigere, med sin andel av BNP i Norden, som forventes å nå 6.5 % i 2020 sammenlignet med 5.6 % i dag.

I nordiske økonomier, med en høy levestandard og kontinuerlig vekst i lavpris-markedet, anslår Airbus at den gjennomsnittlige passasjerveksten havner på 4 %. Dette er høyere enn velutviklede flymarkeder slik som Nord- Amerika, men på linje med Vest-Europa. Veksten forklares i hovedsak av turisme.

Forventningen om langsiktig vekst fører til at Airbus arbeider kontinuerlig for å innfri de høye kravene fra flyselskaper, passasjerer og miljøet. Som en del av visjonen for en mer global og bærekraftig verden, har Airbus etablert “The future by Airbus”- et prosjekt som skal ta lederskap i debatten rundt de globale spørsmålene som vil ha betydning for fremtidens luftfart, og som må adresseres i dag.

Nøkkelområder som har blitt identifisert i the Future by Airbus inkluderer: fremtidig energikilder, flygeledelse og nye flytyper. I dag samarbeider Airbus med partnere i industrien for å bidra til å identifisere miljøvennlige løsninger for morgendagen, skriver boarding.no.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart