-->

19. november 2011

SAS fikk avslag på One-Stop Security

Foto: Wikipedia
Flyselskapet SAS har fått avslag fra Luftfartstilsynet på sin søknad om å innføre One Stop Security på Oslo Lufthavn Gardermoen.
SAS ønsket å innføre dette systemet på sine flyvninger fra USA til de de tre skandinaviske hovedstedene.
Ordningen med One Stop Security innebærer blant annet at USA regnes for å ha et sikkerhetsnivå for flysikkerhet, passasjerer og håndbagasje, samt innsjekket bagasje, som anses likestilt med EUs sikkerhetsnivå. For flypassasjerer som ankommer til et EU-land er dermed hovedregel at denne ikke trenger å gå gjennom en ny sikkerhetskontroll dersom de skal fly videre innen EU.


annonse


Nå har SAS fått svar fra tilsynet som viser til at for Oslo Lufthavn Gardermoens del gjelder ikke disse reglene i Norge i dag. Regelverket som gjør at One Stop Security kan benyttes i Eu er ikke en del av EØS-avtalen. Tilsynet har derfor gitt flyselskapet beskjed om at det ikke kan innføres i Norge før det blir en endring i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet viser i sitt svar til SAS at flygninger fra USA skjer til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Ved ankomst fra utlandet til Gardermoen må alle passasjerer og deres bagasje tollklareres. Dette innebærer at alle passajerer som ankommer Gardemoen må hente innsjekket bagasje, tollklarere denne, sjekke den inn på nytt og passasjerene må deretter sikkerhetskontrolleres før innpassering til sikkerhetsbegrensede områder, dersom de skal videre med en innenlandsflyging.

Ut i fra disse punktene har tilsynet derfor gitt avslag til SAS om å innføre systemet på Oslo Lufthavn, skriver nettstedet hangar.no.

Luftfartstilsynet tar brevet fra SAS til etterretning, men på bakgrunn av ovennevnte er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å innføre one-stop security for flygninger til Norge fra USA eller fra andre land, heter det i vedtaket.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart