-->

10. desember 2011

PIA kan få flyforbud til EU

Foto: Wikipedia
PIA – Pakistan International Airlines kan stå overfor en katastrofe for selskapet når den europeiske unionen nå vurderer et flyforbud overfor selskapet. Det er EUs svarte-liste som kan ramme PIA, noe selskapet vil tape enorme summer på, i en allerede slunken kasse. Et forbud vil også ramme selskapets operasjoner på Gardermoen.
Årsaken til at EU nå vurderer selskapet opp mot et eventuell flyforbud er de mange bristene på sikkerheten ved flyene i flåten til PIA.

Fly på bakken
I flere måneder har PIA hatt en rekke fly av typen Boeing 737, Boeing 747, Airbus A310 og ATR på bakken i mangel av reservedeler og en haltende økonomi. Flydeler har blitt byttet regelmessig mellom de operative flyene og de som står på bakken for å holde deler av flyene i luften.


annonse


Siste uke har også to av selskapets Boeing 777 stått stille på bakken, ett fly venter på deler når dette blir mulig å anskaffe seg, ett annet fly har fått birdstrike (fugl i motoren, red.anm.) og trenger reparasjoner.

Andre gang selskapet havner på lista
Hvis EU nå skulle bestemme seg for å sette PIA på sin svarteliste blir det andre gangen på få år at selskapet møter utfordringer med å betjene det europeiske markedet. Forrige gang ble det totalforbud mot å benytte seg av selskapets Airbus A310 fly, grunnet dårlig vedlikehold av flyene, skriver hangar.no.

Nå kan forbudet til EU ramme selskapet enda hardere ettersom det kan bli totalforbud mot å fly til og fra EU og EØS-land. Den europeiske unionen har nå startet omfattende undersøkelser av selskapets vedlikehold og økonomi før en endelig beslutting blir tatt.
I følge Khaleej Times vil denne avgjørelsen komme i mars 2012, underet møte avholdt av European Aviation Safety Agency (EASA).

Omfattende rapportering
I løpet av de siste 12 månedene har selskapet blitt innrapportert av flere inspektører i Europa, for brudd på sikkerheten rundt flyene og for dårlig vedlikehold. Flere av disse sakene er nå forelagt ledelsen i PIA som har gitt sitt tilsvar på hva de mener om rapportene.

EU har i sitt brev til PIA vist stor bekymring over utviklingen i selskapet og det de kaller svært dårlig fokus på sikkerhet for passasjerer og mannskap.

Flyr på Gardermoen
Skulle PIA bli ilagt et flyforbud til EU, vil dette også ramme selskapets rutetrafikk ved Gardermoen. Fra Gardermoen er det ukentlige flighter til de pakistanske byene Islamabad og Lahore.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart