-->

10. januar 2012

2011: Rekordår for Avinors lufthavner

Gode trafikktall 2011 (ukjent)
Flere enn 44 millioner passasjerer reiste over Avinors lufthavner i 2011. Det er ny rekord og en økning på rundt 10 prosent i forhold til 2010.Tilsammen 44.275.213 millioner pasasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i 2011. Det er fire millioner flere enn i 2010 – og ny rekord.

-Trafikktallene er en god illustrasjon på hvor stor etterspørselen etter effektive transporttjenester er i Norge, men luftfarten er en konjunkturfølsom bransje, så vi skal ikke ta for gitt at 2012 gir samme vekst, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.I alt reiste 3.164.174 passasjerer til eller fra en av Avinor lufthavner i desember. Det er åtte prosent flere enn samme måned i fjor. Veksten i utlandstrafikken var 13,6 prosent, mens innlandsveksten var på 5,2 prosent.

Avinors største lufthavn, Oslo lufthavn Gardermoen satte også ny rekord og passerte 21 millioner passasjerer i 2011 – to millioner flere enn i 2010 og 10,5 prosent opp. I desember hadde lufthavnen en vekst på 6,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Stavanger lufthavn, Sola, hadde i desember en trafikkvekst på 13, 4 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes, 9,7 prosent, mens Bergen lufthavn Flesland hadde en vekst på 9,4 prosent. Året under ett kunne Stavanger lufthavn, Sola notere seg for en vekst på 12,4 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes 11,4 og Bergen lufthavn, Flesland 10,8 prosent sammenlignet med 2010.

På de regionale lufthavnene var den samlede veksten på 7,6 prosent i desember og 8,4 prosent sett året under ett. Størst vekst i 2011 hadde Lakselv lufthavn med 18,5 prosent.

De lokale lufthavnene hadde en samlet vekst i antall passasjerer på 3,6 prosent i desember og 10 prosent sett året under ett.

I desember var veksten i antall flybevegelser på 4,7 prosent, noe den også var sett 2011 under ett.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart