-->

7. januar 2012

Flytoget kan miste 1,2 mill. passasjerer i året

Foto: Osloairports.com
NSB får fullt gjennomslag for sine ønsker. Det betyr flere togavganger til og fra flyplassen til lav pris. En annen konsekvens er at Norges eneste togsuksess - Flytoget - kan bli ruinert.

Onsdag formiddag var NSBs konsernsjef Geir Isaksen hos samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og spiste marsipankake. De skrev under på en ny avtale for kjøp av persontransporttjenester verd 15,4 milliarder kroner over seks år.
Konsernsjef Isaksen hadde grunn til å ta et ekstra stort kakestykke. For i avtalen spiser NSB alene opp hele den planlagte kapasitetsøkningen i Oslo-området. Flytoget får ikke noe. Etter en lang og intens kamp ligger dermed alt til rette for at NSB kan kapre en betydelig andel av Flytogets kunder.


annonse


Ruinert
Ifølge en analyse som Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, vil den økte konkurransen føre til at Flytoget vil miste 1,2 millioner passasjerer årlig, mange av dem til NSB. Flytogets økonomi vil endres drastisk:

"Overskuddet selskapet har i dag vil vendes til et underskudd dersom en ikke treffer andre tiltak. Dette kan true selskapets eksistens", skriver TØI.

Flytoget mener planen er sterkt urettferdig og sier staten på denne måten overfører kunder fra et lønnsomt togtilbud til et subsidiert tilbud uten at kollektivandelen øker.

Avtalen mellom NSB og staten gjelder allerede fra 1. januar i år, selv om den ble undertegnet tre dager på etterskudd. Full effekt får den først i 2014 da hele den ekstra kapasitetsøkningen åpnes. Da vil konkurransen mellom de to togselskapene være slik:

■Flytoget: Seks tog i timen fra Oslo til Gardermoen. Reisetid 19 minutter. Ordinær pris voksen billett: 170 kroner.
■NSB: Tre tog i timen fra Oslo til Gardermoen. Reisetid 26 minutter. Ordinær pris voksen 88 kroner.
Fra stasjoner vest for Oslo vil konkurransen for Flytoget være enda vanskeligere. Fra stasjoner som Drammen og Lysaker vil begge selskapene ha tre avganger i timen mens NSBs billetter blir gjennomgående lavere.

Befolkningsvekst
Stor forventet befolkningsøkning og i tillegg et ønske om at enda flere enn i dag skal velge toget som transportmiddel, var årsaken til at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa onsdag sa at avtalen med NSB er veldig bra. Ifølge statsråden så sikrer den et økt tilbud som er bedre for passasjerene.

- Er hensikten å konkurrere mot Flytoget?

- Det er overhodet ikke viktig for oss å ta passasjerer fra Flytoget, det eneste som er viktig er å gi våre kunder en best mulig service, sier konsernsjef Isaksen til Aftenposten.

- Hvorfor satser dere ikke på andre områder?

- Der er du ved kjernen av vårt oppdrag, som er å frakte pendlere til og fra jobb i rushtiden på daglig basis. Gardermoen er også et viktig stopp for oss fordi noen av våre passasjerer skal dit. Men det er ikke vår motivasjon å ta passasjerer fra Flytoget, vår motivasjon er å yte bedre service til våre kunder som reiser daglig med NSB.

- Det er gunstig for dere å konkurrere om passasjerer til Gardermoen?

- Det er gunstig for NSB å få flere passasjerer, men igjen så er det ikke vårt poeng å ta passasjerer fra Flytoget. Motivasjonen er å øke tilbudet til dem som reiser til og fra jobb på daglig basis. At det får den konsekvensen at vi tar passasjerer fra Flytoget, er kjent og beregnet. Det er et valg som myndighetene, våre eiere, må ta når de prioriterer.

- Og nå har de prioritert?

- Det har de gjort, og det er i tråd med at det er de daglige arbeidsreisende som skal ha prioritet, sier NSBs konsernsjef.

Ulike vilkår
Flytoget sier konkurransen mellom selskapene er fullstendig skjev ettersom Flytoget driver som et kommersielt selskap mens NSB er subsidiert.

- Dette er en overføring av kunder fra et lønnsomt produkt til et subsidiert produkt uten at kollektivandelen øker. Dette er ikke noe jeg sier, det er noe både Transportøkonomisk institutt og Asplan Viak konkluderer med i sine rapporter, sier direktør Sverre Høven i Flytoget.

- NSB har fått det som de vil. Det er relativt stor risiko for Flytogets økonomi, vi får en vesentlige lavere lønnsomhet. Dette er en konkurranse på ulike vilkår, sier Høven.

Han legger til at Flytoget ikke kan kutte prisen hvis det fortsatt skal være lønnsomt, og påpeker samtidig at det er mye bra for pendlerne i den nye ruteplanen.

- Vi vil konkurrere på komfort, punktlighet og andre forhold som er viktig for de reisende. NSB bør lage et bedre produkt der det er behov for det, der pendlerne reiser, i stedet for å konsentrere konkurransen på denne strekningen hvor det allerede er et velfungerende og lønnsomt produkt eid av staten, sier Høven.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart