-->

5. februar 2012

Forbrukerrådet advarer mot Continental Airlines og Ryanair

Foto: Wikipedia
Flyselskapene er dårlige til å følge opp erstatningskravene.
Av alle klagesakene som Flyklagenemnda behandlet i fjor, står Ryanair og Continental Airlines for to tredjedeler av tilfellene der flyselskapene ikke følger opp vedtakene.


Selv om klageren fikk medhold, nekter disse to selskapene å ta vedtakene til etterretning.

Det betyr at de som er blitt rammet av forsinkelser og kanselleringer - og som har fått tilkjent erstatning i klagenemnda, ikke ser noe til pengene de har krav på.


- Forbrukerne skal gis mulighet til å velge de flyselskapene som tar passasjerrettigheter på alvor. Vi vil advare om at Continental Airlines og Ryanair fem ganger hver i totalt 15 saker i fjor, unnlot å følge opp Flyklagenemndas vedtak, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet til Aftenposten

Mener Continental spekulerer i gavekort
Continental Airlines flyr oppover på listen til Flyklagenemnda over selskaper som ikke følger opp nemndas vedtak.

Samtlige av disse vedtakene gjelder forsinkelser eller kanselleringer av flyreiser til og fra New York.

- Vi ser at Continental Airlines tilbyr de som klager et reisegavekort på USD 125, men det er langt fra godt nok når passasjerer i flere tilfeller må vente til neste dag før flyet letter. Det kan nærmest virke som om selskapet spekulerer i å gi gavekort til passasjerer som må vente, og håper at folk er fornøyd med det, sier Rygg.

Enten du skal reise til USA eller fly i Europa, bør du vurdere nøye om flyselskapet gir deg de rettighetene du har krav på dersom flyet blir forsinket eller kansellert.

Vær obs på at alle selskaper plikter å gi informasjon om passasjerrettigheter, og å løse situasjoner som oppstår som følge av kanselleringer, overbooking og forsinkelser.

Ryanair fremdeles på verstingtoppen
Ryanair, som året før unnlot å følge opp ti vedtak i Flyklagenemnda, er fortsatt blant selskapene som ikke følger opp nemndas avgjørelser.

Selv mener selskapet at årsaken til det uforutsette ofte ligger utenfor flyselskapets kontroll. Selskapene har bevisbyrden, men unnlater i flere tilfeller å gi uttalelse eller bevis for dette.

- Vi vil oppfordre alle som ikke får det de har krav på, til å klage til Flyklagenemnda, sier Rygg.

Norske selskaper er flinke
Sakene som er oppe i Flyklagenemnda har oppstått ved reiser i, eller til og fra Norge. Det innebærer at mange av sakene i nemnda gjelder norske flyselskaper.

- Forbrukerrådet har inntrykk av at de fleste selskapene som trafikkerer Norge, opptrer seriøst og løser de fleste situasjoner når de oppstår. Når saker ender opp i Flyklagenemnda, følger flyselskapene som regel nemndas vedtak.

- Men dette skjedde likevel ikke i femten saker i fjor, og enkelte selskaper bør derfor skjerpe seg, sier Rygg.

Kan være uenig
Rolf Forsdahl, reisedirektør i Hovedorganisasjonen Virke har tidligere uttalt at det ikke er vanlig at selskap ignorerer vedtakene.

- Men fra tid til annen er de uenige i enten vurderingen av fakta eller bruken av lovreglene. Det kan også være i prinsipielle saker som får store konsekvenser for lignende saker. Og noen forholder seg derfor passive til vedtakene i påvente av at saken eventuelt bringes inn for domstolene, sa han.

- Likevel skjer det ganske ofte at selskapene er uenige i vedtakene, men følger dem uansett.

Forsdahl sa også at det er tilfeldigheter som gjør at et selskap ser ut til å være mer tilbøyelig til å ikke følge vedtakene enn andre. Det kan skje hvis selskapet får problemer som andre ikke får, og selskapet da mener at nemnda har løst saken på gal måte.

- Men det kan se ut som om at de norske selskapene har en noe høyere terskel for å ignorere en nemndsavgjørelse enn de utenlandske, sa han.

Disse følger ikke vedtak:
Flyklagenemnda behandlet i fjor 329 saker. Klager fikk medhold i 125 saker, og delvis medhold i 35 saker.
Av disse har flyselskapene unnlatt å følge opp vedtaket i 15 saker. Selskapene som ikke følger vedtak er:

*Continental Airlines (5)
*Ryanair (5)
*Air Baltic (1)
*Thomas Cook Airlines (1)
*Tap Portugal (1)
*Finnair (1)
*Edelweiss Air (1)

Flyklagenemnda:
Flyklagenemnda håndterer uenigheter mellom flyselskap og passasjerer, som gjelder oppfylling av EUs passasjerrettigheter for flypassasjerer.
Nemnda behandler også saker vedrørende tapt, skadet og forsinket bagasje, og avtalerettslige tvister knyttet til kjøp av flybilletter.
Nemnda er sammensatt av en dommer, to representanter for forbrukerne og to representanter for flyselskapene.

Dette har du krav på:
Hva du har krav på, avhenger av om flyselskapet selv har skyld i situasjonen, og hvor lang tid det tar å rette den. EUs standardkompensasjon utbetales dersom flyet er innstilt eller kansellert, grunnet forhold innenfor selskapets kontroll. Lengden på reisen avgjør hvor mye du får i kompensasjon.

I tillegg skal du da ha refundert dokumenterte utgifter, samt utgifter til mat og eventuell overnatting. EU-domstolen mener også at forsinkelser utover tre timer også gir rett til standardkompensasjon.

Av og til oppstår forsinkelser og kanselleringer grunnet forhold utenfor flyselskapets kontroll. Flyet kan få en fugl i motoren ved landing, eller bli forhindret av en askesky fra Island eller dårlig vær. I slike tilfeller har du ikke krav på standardkompensasjon eller erstatning for utgifter. Flyselskapet skal likevel sørge for at du får mat og eventuell overnatting, samt at du blir booket om til en senere avgang.

Dersom kanselleringer medfører uklarhet om når du kan reise, der askesky er et godt eksempel, eller formålet med reisen ikke lenger er til stede, vil du ha rett til å heve kjøpet. Merk da at selskapets plikter overfor deg som passasjer opphører. Du vil altså ikke lenger ha rett til mat, overnatting eller alternativ transport.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart