-->

25. mars 2012

IATA nedjusterer prognosene igjen

IATA nedjusterer prognosene
Den internasjonale foreningen for flyselskaper, IATA, justerer ned forventningene til bransjens lønnsomhet, primært på grunn av høyere oljepriser.Nå venter IATA et samlet overskudd for verdens flyselskaper på USD 3,0 milliarder, noe som tilsvarer en fortjenestemargin på 0,5 prosent. Dette er en nedjustering på 500 millioner i forhold til prognosen i desember, og det skyldes primært høyere oljepris.

IATA sier at flere forhold gjør at nedjusteringen ikke blir kraftigere: Stabilisering av krisen i eurosonen, bedre økonomi i USA, stabilisering av markedet for flyfrakt og lavere kapasitetsvekst enn ventet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart