-->

30. mars 2012

Widerøe flyr Oslo-Florø i april og mai

Foto: Widerøe
Samferdselsdepartementet har 29. mars 2012 inngått avtale med Widerøe’s Flyveselskap AS om midlertidig rutedrift på flyrutene Florø – Oslo, Florø – Bergen. Avtalen gjelder fra 1. april til 31. mai 2012, og kan forlenges med en måned av gangen i ytterligere fem måneder dersom det er nødvendig.

- Jeg er glad for å sikre folk og næringsliv et kontinuerlig og forutsigbart flyrutetilbud i Florø, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det vil være mulig å kjøpe flybilletter hos Widerøe. fram i tid uten andre tidsbegrensninger enn det som følger av vanlig praksis i bransjen.

Bakgrunnen for den midlertidige avtalen er at Samferdselsdepartementet ikke har adgang til å inngå en ordinær avtale mens det behandler en klage fra Danish Air Transport A/S på rutetildelingen til Widerøe. 19. januar 2012.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart