-->

31. mars 2012

Avinor fornøyd med 2011

2011 - et godt år for Avinor
Avinors resultat etter skatt for året 2011 ble 843,6 millioner kroner. Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde 8621,8 millioner kroner, 9,6 prosent høyere enn året før. Økningen skyldes trafikkvekst og økt kommersiell virksomhet, særlig ved de største lufthavnene.
Det er beregnet 421,8 millioner kroner i utbytte til Avinors eier, Samferdselsdepartementet. Totalt økte antall passasjerer med 10,3 prosent til 44,3 millioner. Kommersielle inntekter utgjorde 50,3 prosent av totale driftsinntekter innenfor lufthavndriften, og økte med 12,4 prosent i forhold til 2010.


annonse

– De kommersielle inntektene er avgjørende for å holde avgiftene på et lavest mulig nivå, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Antall flybevegelser økte med 4,5 prosent.

– At økningen i flybevegelser er såpass mye lavere enn passasjerøkningen betyr flere passasjerer per flybevegelse. Dette er bra, både for flyselskapenes inntjening og for miljøet, sier Falk-Petersen, til Osloairports.com.

I tillegg til avganger og landinger ved norske lufthavner, ble det gjennomført 43 952 gjennomflygninger av norsk luftrom, en økning på 11,6 prosent.

Det ble ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader i norsk luftfart i 2011 der Avinor medvirket til årsaken.

Konsernets interne mål for punktlighet og regularitet er henholdsvis 88 prosent og 98 prosent. Måloppnåelsen avhenger av samspillet mellom lufthavn, flyselskap og ytere av lufthavnrelaterte tjenester, samt værmessige forhold. Punktligheten endte i 2011 på 86 prosent. Regulariteten ble 98,6 prosent. Flightstat.com kåret Oslo Lufthavn Gardermoen til den mest punktlige av de store lufthavnene i Europa med en avgangspunktlighet på over 87 prosent.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart