-->

11. mai 2012

Forbrukerombudet ønsker fortsatt forbud mot flybonus

Forbrukerombudet ønsker fortsatt
forbud mot flybonus (Illustrasjon)
Behovet for det eksisterende forbudet mot opptjening av bonuspoeng på innenriks-flygninger vurderes i disse dager av departementet. Forbruker-ombudet mener slike bonus-programmer har negative konsekvenser for forbrukerne og at forbudet derfor bør opprettholdes.


- Forbrukerhensynene må ikke glemmes når man skal vurdere behovet for et fortsatt forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart, sier Forbrukerombud Gry Nergård.

annonse


Bakgrunnen for gjennomgangen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er en evaluering Konkurransetilsynet har gjort av det eksisterende forbudet mot opptjening av bonuspoeng i innenriks luftfart. Konkurransetilsynet peker i sin rapport på at bonusprogram har en innelåsende effekt på forbrukere, og at dette i sin rekke kan føre til økte flypriser. Likevel finner de ikke at det av konkurransemessige hensyn er nødvendig med et fortsatt forbud mot bonusprogrammer på landets tre mest trafikkerte flyruter.

Sett fra Forbrukerombudets ståsted vil en gjeninnføring av bonusprogram på utvalgte innenriksflyginger kunne ha negative konsekvenser for forbrukerne.

- Bruken av bonuspoeng kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å sammenligne priser, orientere seg i markedet og treffe kjøpsbeslutninger på et riktig grunnlag. I tillegg kan bonusprogrammene virke innelåsende på forbrukerne og føre til økte flypriser. Av hensyn til forbrukerne mener jeg derfor at bonusprogram i innenriks luftfart bør forbli forbudt, sier Forbrukerombud Gry Nergård.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart