-->

15. mai 2012

SAS: hele Norge må få de samme fordeler

Foto: SAS
SAS gir i morgen sitt høringssvar til Fornyings- og administrasjonsdepartementet i spørsmålet om det igjen skal bli mulig å nyte godt av et fordelsprogram når man flyr innenriks i Norge.

Forbudet mot fordelsprogram i Norge er unikt. Ikke i noe annet land finnes et slikt forbud. Siden forbudet ble innført, så har også konkurransesituasjonen i norsk luftfart endret seg betydelig. Konkurransetilsynet har anbefalt at man tillater fordelsprogram på flyruter mellom Oslo Gardermoen og til/fra byene Trondheim, Bergen og Stavanger. Forslaget ligger nå hos departementet til vurdering. SAS mener forbudet må avskaffes i sin helhet, og finner anbefalingen om kun tre flystrekninger som lite gjennomtenkt. Det fører til diskriminering av de som bor i store deler av Norge, fremfor alt i nord, der man er svært avhengig av fly som en sentral del av infrastrukturen.

annonse


- Vi tror at konkurransen om kundene kommer til å øke om forbudet oppheves, sier Eivind Roald, konserndirektør for salg- og marked i SAS.

- Det vil da gi oss anledning til å konkurrere mer på kvalitet, service og reiseprodukter i Norge, som flyreisende ellers i verden også kan nyte godt av.

Når det gjelder Konkurransetilsynets anbefaling om fortsatt forbud på de øvrige flystrekningene i Norge, så begrunnes dette med at et fordelsprogram er til hinder for konkurransen. Dette til tross for at verken Konkurransetilsynet eller andre har kunnet dokumentere en slik effekt.

Forbrukerombudet ønsker fortsatt forbud mot flybonus

En av Norges fremste konkurranseøkonomer, professor Nils-Henrik von der Fehr ved Universitetet i Oslo, har gjennomgått materialet som Konkurransetilsynet legger til grunn:

- Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom forbudet mot bonusprogrammer og etableringen av konkurranse på norske innenriksruter, sier von der Fehr, som hevder at Konkurransetilsynets utsagn om at ”det er vanskelig å trekke klare konklusjoner” dermed blir helt misvisende.

I von der Fehrs rapport heter det videre: "Konkurransetilsynet har fått utført en rekke empiriske undersøkelser for å avdekke bonusprogrammenes innvirkning på de reisende, flyselskapene og konkurransen dem imellom. Til tross for at undersøkelsene er både omfattende og grundige, er de stort sett resultatløse”. Og, ”Når Konkurransetilsynet velger å holde fast ved nødvendigheten av et forbud mot bonusprogrammer i norsk innenriks luftfart, er det derfor på tross av, og ikke på grunn av, de undersøkelsene tilsynet har fått utført".

Konkurransetilsynet har heller ikke funnet overbevisende belegg for at en opphevelse av forbudet vil føre til dyrere flybilletter. Det kan derfor synes som at man vil forsvare innføringen av det norske bonusforbudet gjennom bevisst å utelate det faktum at den samme prisutviklingen på flybilletter som man har sett i Norge, har skjedd overalt hvor EuroBonus, og alle andre fordelsprogram, får være en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene i mellom.

- Det er billige billetter å få tak i overalt også hvor det er fordelsprogram, sier Eivind Roald. - Hver mann og kvinne får dette bevist når de surfer rundt på nettet etter billige billetter, sier salgs- og markedsdirektøren, som mener det særnorske bonusforbudet ikke hører hjemme i en fri konkurranse i 2012.

EU-regler som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS er tydelig på at det ikke er lov til å ha et forbud mot fordelsprogram i norsk innenriks luftfart.

Basert på den økonomiske forskning som foreligger, og de juridiske utfordringer bonusforbudet innebærer, bør departementet nå oppheve forbudet i sin helhet og gi resten av Norge tilgang til de samme service- og produktfordelene som Konkurransetilsynet ønsker å nekte et flertall av norske flypassasjerer tilgang til.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage