-->

27. juni 2012

Flygelederne kan forsinke flytrafikken (oppdatert)

Det kan bli forsinkelser når to flygeledere på Gardermoen og to i kontrollsentralen på Røyken går ut i streik mandag morgen. Det skjer dersom det ikke blir enighet i helgens mekling med Avinor.- Det kan bli perioder med irregularitet, og det kan bli perioder der en streik på dette nivået ikke får noen konsekvenser for avviklingen av flytrafikken, sier leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening til NTB.

annonse


Flygelederne satser på en forsiktig streikestart dersom meklingen med Avinor hos Riksmekleren gjennom helgen ikke fører fram. Fire flygeledere, to ved Oslo Lufthavn Gardermoen og to ved Oslo kontrollsentral Røyken, legger ned arbeidet fra mandag morgen dersom partene ikke kommer til enighet.

NFF har nå varslet at de tar ut ytterligere 6 medlemmer i streik fra og med onsdag 4. juli klokken 0600. Uttaket kommer i tillegg til de fire medlemmene som vil bli tatt ut i streik fra mandag 2. juli ved brudd i meklingen. Uttaket blir gjort ved henholdsvis to ved Oslo kontrollsentral i Røyken, to i tårnet på Oslo lufthavn, Gardermoen og to ved Stavanger kontrollsentral.

Uvisst
Vakthavende kommunikasjonsdirektør Henning Bråtebæk ved Oslo Lufthavn Gardermoen sier at det er vanskelig å si nøyaktig hva som blir konsekvensene av en eventuell streik med to flygeledere.
- Vi ser på dette nå, men det er vanskelig å være eksakt før vi har sett på vaktlistene og vi har en oversikt som også inkluderer ferieavvikling og eventuelle sykmeldinger, sier han til NTB.

Også ved Avinor jobbet man onsdag kveld med å forsøke å finne ut hvor mye av flytrafikken som kan bli berørt av det varslede streikeuttaket.

- Vi har totalt 43 flygeledere som er ansatt i Avinor og som leies inn av Oslo lufthavn. Tårnet er til enhver tid bemannet med sju flygeledere og en leder, sier Bråtebæk.

Opptrapping
- Det er jo et beskjedent uttak, sier viseadministrerende direktør og forhandlingsleder Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB.

- Vi tar ut det antallet vi føler er riktig for å nå målet vårt, svarer Gjønnes.

Begge to viser til at det kan komme nye streikeuttak hver eneste dag dersom det blir konflikt.

- Opptrapping kan skje hver dag. Vi kan ikke si noe mer om det nå, sier Gjønnes.

Norsk Flygelederforening har varslet plassoppsigelse for samtlige 533 medlemmer. Meklingen hos Riksmekleren starter lørdag og har frist ved midnatt natt til mandag.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart