-->

16. juni 2012

Flygelederoppgjøret til mekling (oppdatert)

Trøbbel i tårnet? (Foto: Avinor)
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter bekrefter at det går mot mekling i oppgjøret med Norsk Flygelederforening. Brudd i forhandlingene kan gi ny streikerunde og nytt kaos i flytrafikken når ferietrafikken starter for fullt seinere denne måneden.

– Vi har tilbudt flygelederne et oppgjør tilsvarende det de LO-organiserte i Avinor har godtatt. Dette er avvist av flygelederne, seier forhandlingsleder for Spekter, Anne-Kari Bratten. Hun sier det er stor avstand mellom partene.

annonse


Leder i Norsk flygelederforening, Robert Gjønnes, vil ikke kommentere bruddet i forhandlingene overfor NRK

Oppgjøret til mekling
Det var torsdag ettermiddag et møte mellom flygelederne og Spekter for å se om det var muligg å få til en frivillig avtale. Dette lykkes ikke, og Anne-Kari Bratten sier at flygelederne ga uttrykk for at de nå vil gå til plassoppsigelse.
Det betyr at saken går videre til Riksmekleren, og det tar normalt to uker før meklingen kommer i gang. Det er likevel mulig å komme i gang med mekling tidligere, seier Bratten.
Dersom partene ikke blir enige om en avtale gjennom frivillig mekling, kan det bli streik blant flygelederne. Dermed kan det bli nytt kaos i flytrafikken når ferietrafikken starter for fullt seinere denne måneden.

Forsinkelser i flytrafikken
Det har den siste tiden vært en del sykdom blant flygelederne på kontrollsentralen i Røyken i Buskerud, noe som har ført til en del forsinkelser i flytrafikken. Det har spesielt gått ut over trafikken mellom Gardermoen og flyplassene på Vestlandet. Forhandlingsleder Anne-Kari Bratten i Spekter sier at de ikke har fått indikasjoner på at dette har en sammenheng med lønnsoppgjøret. Hun regner med at flygelederne er så profesjonelle at de holder seg til spillereglene.

Siste:
Meklingen i lønnsoppgjøret for flygelederne starter lørdag 30. juni hos Riksmekleren i Oslo, fristen for å bli enige er satt til klokken 24.00 dagen etter- søndag 1. juli. Skulle det bli brudd i meklingen, vil det bli streik blant NFF-organiserte flygelederne fra og med mandag 2. juli.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart