-->

1. juni 2012

Råd til flypassasjerer rammet av vekterstreik

Illustrasjonsfoto
En storstreik blant vekterne vil kunne føre til store problemer for forbrukere som skal ut og reise. Streiken vil kunne føre til svært redusert kapasitet i sikkerhetskontrollen, og er også varslet å ville føre til både kanselleringer og forsinkelser i flytrafikken.
- Passasjerer bør følge nøye med på informasjonen som gis på flyselskapenes og flyplassenes nettsider om streiken. Man bør også vurdere alternative reisemåter og mulighetene man har for å avbestille eller ombooke til en senere avgang, sier fagdirektør Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet.
annonse


Følg med på informasjon
Flypassasjerer bør følge med på informasjonen som gis på flyselskapenes og flyplassenes nettsider om streiken. Flere flyselskap tilbyr sine passasjerer å avbestille eller ombooke sine billetter til senere avganger. Man bør derfor undersøke om flyselskapet man skal reise med tilbyr en slik mulighet. Dersom reisen ikke kan utsettes, bør man beregne svært god tid i sikkerhetskontrollen.

Rettigheter ved kanselleringer og forsinkelser
Dersom flyreisen kanselleres eller forsinkes vesentlig som følge av vekterstreiken, har passasjerene lovfestede rettigheter overfor flyselskapene, og flyselskapene har plikt til å informere passasjerene sine om disse rettighetene.

Rett til å heve avtalen
Dersom reisen kanselleres har passasjerer rett til å heve avtalen og kreve flyprisen refundert innen 7 dager for den delen av reisen som ikke har funnet sted, og også for den delen av reisen som har funnet sted dersom flygningen ikke lenger har noen hensikt i forhold til opprinnelig reiseplan. Passasjeren har også krav på en eventuell returflygning til første avgangssted.

Rett til å opprettholde avtalen
Passasjerene kan også velge å opprettholde avtalen om flygning fremfor å heve. Da har passasjeren krav på omruting til endelig bestemmelsessted snarest mulig eller på et senere tidspunkt etter passasjerens eget valg, dersom det er ledige plasser.

Rett til forpleining
Ut i fra hva som er rimelig sett i forhold til ventetiden, skal passasjerene tilbys gratis måltider og forfriskninger. Dersom overnatting er nødvendig, har man også krav på å få dekket hotellutgifter, transport til og fra hotellet og utgifter til to telefonsamtaler.

Hvor henvender man seg?
Dersom du ikke får det du mener å ha krav på etter å ha rettet en skriftlig henvendelse til flyselskapet, kan du klage saken inn for Transportklagenemda – Fly. Les mer på hjemmesiden til Transportklagenemnda – Fly (ekstern lenke)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart