-->

9. juli 2012

Feriepengene blir beslaglagt på flyplassen

Illustrasjonsfoto
Ferieturister har i sommer fått deler av reisekassen beslaglagt. Årsak: De har glemt å melde fra om at de har med seg mer enn 25 000 kroner i kontanter.
Finansuroen i viktige ferieland som Hellas og Spania har fått mange nordmenn til å ta store bunker eurosedler med seg på sommerferien. 8,7 millioner kroner er fangsten på Gardermoen hittil i år.

annonse


Ble advart
Før feriesesongen advarte flere av aktørene i reiselivet mot tomme minibanker og vanskeligheter med kortbruk på restaurantene i eurolandene som sliter med finanskrise.

Det nye fenomenet i år er at flere vanlige Sydenturister, på vei til ferie ved Middelhavskysten, er blitt knepet som valutasmuglere. De er blitt tatt med mer enn 25 000 kroner i kontanter. Det de ikke har vært klar over, et at alle beløp over denne grensen skal registreres for ut- og innførsel hos Tollvesenet, en såkalt valutadeklarasjon. Den som blir tatt med et kontantbeløp over denne grensen, vil få 20 prosent av summen inndratt i form av et gebyr på stedet, det vil si minst 5000 kroner.

Sjefen for Tollvesenet på Gardermoen, Tor Fredriksen, sier:

- Vi utfører daglige kontroller, og gjør beslag så å si hver eneste gang. Vi ser at det avdekkes mest valutasmugling ved avgang, 95 prosent av beslagene våre gjør vi hos reisende ut av landet. Vi har en hund til rådighet, og ytterligere en valutahund vil bli anskaffet i 2012. Vi har en spesiell oppmerksomhet rundt avganger sørøstover, bl.a. til Pakistan, Tyrkia og flyavgangene til Qatar da vi erfaringsmessig har mange treff på disse . Vi har en uvurderlig hjelp av hundeekvipasjen. Dette arbeidet ville vært svært mye vanskeligere uten den, sier Fredriksen til Aftenposten

På Oslo Lufthavn er det så langt i år avdekket forsøk på smugling av 8,7 millioner kroner, i hele fjor var fangsten 20 millioner.

Plikt til å vite
- Grensen på 25 000 kroner er absolutt og kan ikke fravikes. Det er trist når vi må ta fra folk deler av surt oppsparte feriepenger, men den reisende har selv en plikt til å sette seg inn i regelverket, sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

- De som tror at det er sjelden å komme over folk som har både 30 000 og 40 000 kroner på seg i kontanter, må tro om igjen, sier Holtoug Amundsen.

Brukes i svart økonomi Tollvesenet har denne uken kontaktet banker, flyselskaper og reiseselskaper for å få dem til å gjøre det kjent for feriereisende at de må deklarere kontantsummer over 25 000 kroner.

- Vi håper at det fokuset vi nå setter på slike saker er en vekker, slik at vi slipper å frata uvitende feriefolk deler av deres reisekasse, sier Amundsen.

Tollvesenet har de senere årene trappet opp jakten på ulovlig utførsel av kontanter, først og fremst for å knipe folk med penger som er unndratt beskatning eller som stammer fra kriminell virksomhet. Dessuten antas det kontanter kan stimulere svart økonomi i europeiske land.

- Myndighetene ønsker å ha kontroll med kontantstrømmen ut og inn av landet, sier Holtoug Amundsen.

Prøver seg
Folk som blir tatt gir ifølge Holtoug Amundsen ikke sjelden uttrykk for at de synes det er urettferdig å bli straffet såpass hardt bare fordi de har glemt å fylle ut et skjema.

- De tar det som regel med fatning. Noen påstår at en del av pengene tilhører ektefelle og barn de reiser sammen med. Det er en forklaring vi ikke aksepterer. Hvis en person blir tatt med summer som skulle ha vært deklarert, vil vedkommende som har pengene på seg, være den som vi holder ansvarlig, sier Amundsen.

Økt uttak av kontanter
DNB, som utfører valutatjenester på Oslo Lufthavn, har i sommer merket at folk har tatt ut 10 prosent mer i valuta en tilfellet var i fjor.

- Økningen er tydelig, og en god del er nok knyttet til det faktum at folk vil sikre seg mot å møte tomme minibanker i landene rundt Middelhavet, sier informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. Økningen gjelder spesielt euro.

- Noe av økningen skyldes selvsagt at det er flere reisende, men en tredjedel knytter vi til folks uro for at det skal være manko på kontanter i utlandet. Vi anbefaler ikke folk å ta med store kontantbeløp, vår erfaring er at minibankene i populære ferieland virker som normalt, sier Dalsbø.

Banken har også som regel at folk som likevel tar ut store beløp får beskjed om at summer over 25 000 kroner må meldes til Tollvesenet før avreise.

- Vi har de seneste dagene hatt kontakt med Tollvesenet om akkurat denne saken, så våre ansatte er vel kjent med regelen, sier Dalsbø.

Slik er valutareglene:
Deklareringsplikten gjelder både norske og utenlandske sedler, sjekker og andre verdipapirer.
Det er verdien omregnet til norske kroner som avgjør om beløpet må deklareres.
Reisende deklarerer valuta ved å fylle ut et skjema på www.toll.no som de leverer på nærmeste tollkontor for stempling. Dette koster ikke noe.
På flyplassene må dette skje før sikkerhetskontrollen.
Hvis det er mistanke om at valuta eller andre betalingsmidler er forbundet med kriminalitet, anmelder Tollvesenet forholdet til politiet, og beslaglegger da hele beløpet til saken er ferdig etterforsket.
Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet


25000 kroner tilsvarer:
Euro: 3330
Dollar: 4171
Pund: 2673
Tyrkiske lira: 13 1371
Thailandske bath: 151 240

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart