-->

1. juli 2012

Venter flyforsinkelser selv uten streik

Illustrasjonsfoto
Det blir mange ledige plasser på flykontroll-sentralen i Røyken i sommer. Avinors egne vaktlister viser sommerbemanningen på flykontrollsentralen i Røyken de neste ni ukene. 243 vakter står ledige.


Sentralen, som er selve nervesenteret i styringen av flytrafikken i luftrommet over Østlandet, vil kjøre med sterkt redusert kapasitet. I enkelte sommeruker vil over 30 flygeleder- eller supervisor-vakter i kontrollsentralen på Røyken stå ubemannet, ifølge sommervaktplanen.

annonse


Det tilsvarer over fire manglende flygeledere pr. dag - eller samme antall som er varslet tatt ut i streik fra mandag av, skriver VG Nett

Vil føre til forsinkelser
Utfordringen er at dette skjer i en sommerperiode med atskillig større flytrafikk enn luftfartsmyndighetene har ventet.

- Vaktene som ikke er fylt opp vil få konsekvenser for regulariteten i flytrafikken på Østlandet først og fremst med forsinkelser, sier leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening til VG. Kommende uke er det 24 vakter som står ubemannet. VG kjenner til at en stor del av mannskapet, som fra før er overarbeidet, frykter situasjonen i de kommende ukene. Fra før har kontrollsentralen i Røyken søkt om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å tillate at enkelte ansetter jobber opp mot 300 timer overtid i året. Samtidig innrømmer Avinor, som driver flykontrollsentralene og flyplassene i Norge, at det blir større flytrafikk i sommer enn de først hadde ventet.

- Trafikktallene er høye og den vanlige «sommerstillheten» har ennå ikke inntrådt, skrev Avinor i en e-post til flyselskapene om årsaken til de mange flyforsinkelsene ved Oslo kontrollsentral i juni.

Ikke i balanse før om et par år
Nå kommer juli, og mange nordmenn skal fly på feriereise.

- Sommeren er også tiden da vi avvikler ferie for våre ansatte. Men vi prøver å avstemme bemanningen i forhold til behovet for flygeleder-ressurser. Vi har likevel en viss manko, og vil ikke være i balanse før om et år eller to, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor.

Han vil ikke bekrefte VGs opplysninger fra sommerens vaktlister. Narvesen forsøker heller å tone ned dramatikken i konsekvensene for sommertrafikken.

- Vi jobber intenst med å dekke opp de vakante vaktene. Men det er riktig at dette er en spesielt krevende sommer på grunn av en generelt stor flytrafikk ut og inn av Norge, legger Narvesen til.

I tillegg til Oslo Lufthavn, Gardermoen, dekker Røykensentralen luftrommet over Torp i Vestfold og Rygge i Østfold. Alle disse flyplassene må påregne konsekvenser av flygeleder-situasjonen i sommer.

- Underbemanningen bedret
Tidligere rykter om at flygelederne i Røyken har stort sykdomsfravær, gjerne i forbindelse med lønnsforhandlinger, avvises nå av både Avinor og Flygelederforeningen.

- Sykefraværet til flygelederpersonalet ligger langt under gjennomsnittet, sier både Ove Narvesen og Robert Gjønnes.

- Flygeledermangelen har vært kjent i årevis. Hvorfor er det ikke rekruttert mange nok til å håndtere luftrommet over Østlandet?

Ove Narvesen i Avinor: - Det har vært rekruttert så mye som det er mulig. Underbemanningen på flygeledere er redusert fra 70 til 13 de siste årene.

Robert Gjønnes i Flygelederforeningen: - Vi hadde to år da rekrutteringen ble stoppet. Det får vi se følgene av nå.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart