-->

2. juli 2012

Ingen streik – all flytrafikk går som normalt

Foto: Avinor
Det blir ingen streik blant medlemmene til Norsk flygelederforening (NFF) etter at NFF og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kom til enighet under meklingen natt til mandag.


– Prosessen har vært veldig positiv og konstruktiv. Partene har jobbet veldig ansvarsfullt og bidratt mye for at vi skulle få det til, så årsaken til at vi har lykkes, det er den konstruktive holdningen og viljen til å løse det, som partene har vist, sier mekler Nils Dalseide.

annonse


Fornøyd med å skåne tredjepart
Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening sier det har vært en spesiell opplevelse for dem, siden det er første gang de har vært i mekling i foreningens historie.

–Vi beklager at vi ikke har fått på plass noen sosiale- og velferdsvarianter som vi har vært opptatt av, men samtidig har vi fått på plass en del elementer som har vært viktige for oss. I forhold til lønn har vi fått det samme som samfunnet ellers, sier Gjønnes, til NRK

–Men lønn var ikke det viktigste for oss, så sånn sett er vi fornøyd med det, sier Gjønnes.

Alt sett i en totalløsning, så er vi veldig tilfreds med å slippe å berøre en uskyldig tredjepart, sier Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening.

Gjønnes vil foreløpig ikke gå i detaljer på hva de ikke fikk igjennom.

Hardt prøvet luftfart
Anne-Karin Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter, sier hun først og fremst er tilfreds med at de klarte å unngå en streik som ville rammet en allerede hardt prøvet luftfart.

–Så er jeg veldig fornøyd med at vi har fått til et økonomisk opplegg som er i tråd med det samfunnet forøvrig har oppnådd i år. Og så er jeg fornøyd med at vi fikk en sosial profil på de bestemmelsene vi også forhandlet om, sier Bratten.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart