-->

4. juli 2012

ESA: Bonusforbudet i Norge er i strid med EØS-reglene

Foto: SAS
EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag sendt et brev til norske myndigheter hvor det heter at det særnorske forbudet mot opptjening av bonuspoeng på innenriks flyreiser er i strid med EØS-avtalen.


- Dette er helt i tråd med hva SAS lenge har hevdet, og vi håper nå at ESAs klare konklusjon fremskynder en full oppheving av forbudet i Norge, sier Eivind Roald, konserndirektør for salg og marked i SAS.

annonse


Nå er det Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet som endelig skal avgjøre bonusforbudets skjebne, etter at Konkurransetilsynet åpnet for en delvis oppheving i tidligere i år. En gjennomgang av høringsuttalelsene viser også at majoriteten går i favør av at også norske reisende innenriks skal kunne nyte godt av bedre servicetjenester knyttet til flyselskapenes fordelsprogram.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage