-->

22. september 2012

Nå flyr vi igjen på business


Oppgang i antall reisende på businessklasse
Andelen som reiser på businessklasse internasjonalt øker kraftig, og flyselskapene jubler.
Reiseaktiviteten er et godt barometer på hvordan næringslivet ser på den økonomiske fremtiden. At vi ser økt jobbreising er derfor svært positivt med tanke på norsk økonomi.
annonse


Det sier Rune Feltman, administrerende direktør i landets største reisebyråkonsern, VIA Egencias, til Aftenposten

Den generelle jobbreisingen til USA, Sør-Amerika og Asia øker, og på interkontinentale ruter er utviklingen ikke til å ta feil av:

Mens andelen som reiste på businessklasse på lengre reiser falt fra 14,7% til 9,6% i 2011, har trenden snudd i år med en vekst opp til 12,6 prosent.

Frykten slipper
Feltman sier at dette er en tendens man har sett en god stund nå innen forretningsreiser. Folk innen olje, fiskeri, finans og shipping er i større grad enn før villige til å legge på noen tusenlapper for å sikre seg en behagelig og komfortabel jobbreise.

- Vi så, da finanskrisen oppsto i 2008, at også norsk næringsliv kuttet utgifter for å stå bedre rustet i en krise. Det til tross for at norsk økonomi da, som nå, har klart seg godt. Da krisen etter hvert også rammet Europa, reagerte næringslivet med nye utgiftskutt. Men nå ser det ut til at frykten er i ferd med å slippe taket, sier Feltman.

Vil reise foran
En undersøkelse som Via Egencia har foretatt blant over 3000 kunder understøtter de faktiske tall. Den viser at dersom de jobbreisende hadde fått velge fritt, ville nesten halvparten valgt businessklasse.

- Årsaken er ikke, slik man kanskje kunne tro, at ønsket er å reise luksuriøst. Det er ønske om en effektiv, fleksibel reise og kortest mulig reisetid som er viktigst for folk. Ønsket om å reise foran gardinen for å få god mat og vinkart slår nesten ikke ut på indeksen i det hele tatt, mener Feltman.

Setter inn flere fly
Peter Rasmussen, som er Nordensjef for British Airways, bekrefter tallene fra VIA og sier at selskapet merker en økt etterspørsel etter businessbilletter fra Norge på lange og korte ruter.

- Det fører blant annet til at vi fra slutten av oktober setter inn en femte daglig avgang fra Oslo til London, og øker fra en til to daglige avganger fra Stavanger og Bergen.

I SAS mener informasjonssjef Knut Morten Johansen også at et mer optimistisk næringsliv åpner for å bruke mer penger på komfort for sine jobbreisende.

- Dessuten er også businessbillettene blitt billigere. Vi ser nåat trafikken vestover til USA har større vekst enn Asia-trafikken, det gjør at vi åpner en ny rute fra København til San francisco til våren,sier Johansen.

Terje Grue, Norgesjef for lufthansa, sier at selskapet har en høyere andel businessbilletter av den totale omsetningen i Norge enn i sverige og Danmark.

- Vi ser dessuten at vi har en svært sunn omsetningsvekst foran gardinen til byer "langt sør", som Madrid, Barcelona, Athen, Nice og generelt til Tyskland, Sveits og Østerrike, sier han.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart