-->

20. september 2012

Ønsker flyrute Oslo - Indre Namdalen


Slik ser man for seg at en flyplass på Lassemoen (Illustrasjon: TØI)
Ola Mæle og Namdal Bruk AS ønsker seg regionflyplass for Namdalen og Helgeland, lagt til Lassemoen, med flere daglige avganger til Oslo.


Namdal Bruk AS har i forbindelse med utvikling av nye forretningsmuligheter i Indre Namdal tatt initiativ til en vurdering av trafikkgrunnlaget for en mulig fremtidig flyplass på Lassemoen.
Annonse


Prosjektet har fått støtte fra Regionalt Næringsfond i Indre Namdal, og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en rapport, skriver Trønder Avisa

Mulig med regionflyplass
Konklusjonen i rapporten er at det er trafikkgrunnlag for direkteflyvninger mellom Namdalen og Gardermoen. Basert på tall fra 2011 viser rapporten at det er i overkant av 140.000 enkeltreiser pr år i nedslagsfeltet. Dette tilsvarer ifølge Transportøkonomisk Institutt trafikkgrunnlag nok for å operere en Boeing 737-jetmaskin med tre turer nord-sør pr dag.

I nedslagsfeltet inngår alle Namdalskommunene bortsett fra Vikna og Nærøy, men med tillegg av kommunene Grane, Bindal og Hattfjelldal i Nordland. Dersom det ikke blir utbygging av storflyplass på Helgeland, vil en flyplass på Lassemoen bli vesentlig mer lønnsom enn det som fremgår her, det er beregnet 2-3 ganger så stor trafikk, ifølge rapporten.

I et brev til ordførere og rådmenn i Namdalen, Indre Namdal Regionråd, Nord Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, skriver Namdal Bruk AS at de ønsker at saken løftes høyt opp på den politiske agendaen.

Kan gjenbruke masse
Namdal Bruk AS, ved styreleder Ola Mæle og daglig leder Knut Berger, peker i brevet også på at dersom det blir utbygging av Trongfoss Kraftverk, vil det bli 500.000 m3 steinfylling til disposisjon - masse som ellers må deponeres. Hvis dette blir en realitet, vil det gjøre byggingen av flyplassen vesentlig billigere enn andre alternativer. Det vil også gi miljøvennlig bruk av steinmassene, skriver de i brevet.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart