-->

2. november 2012

Mulig streik i luftfarten fra 8. november


Illustrasjonsfoto
Partene klarte ikke å bli enige om et resultat da de møttes i årets lønnsforhandlinger i slutten av august. Handel og Kontor (HK) valgte å avbryte forhandlingene fordi de ikke fikk et konkret tilbud fra arbeidsgiverne. Nå får de bistand fra Riksmekleren.

Tirsdag 6. november møtes partene til mekling. Om det ikke foreligger et resultat ved midnatt neste dag, er det streik fra 8. november.
annonse


Bakketjenester rammes I første omgang har Handel og Kontor valgt å ta ut 220 av sine medlemmer i streik her:

Røros flyservice, Værnes
Norport Handling, Flesland
Menzies Aviation, Gardermoen
Norwegians kundesenter i Tromsø og på Fornebu

De tre førstnevnte selskapene utfører bakketjenester for ulike flyselskap. Røros flyservice på Værnes utfører tjenester for blant annet Norwegian og KLM, det samme gjør Norport på Flesland. Menzies aviation på Gardermoen utfører tjenester for en rekke flyselskap, blant annet British airways, Brussels airlines og United airlines.

HKs medlemmer i SAS tas ikke ut i streik i første omgang.

– Det er fordi våre medlemmer i SAS allerede ligger over minstelønnssatsene som vi krever å få hevet i dette oppgjøret, og ikke minst fordi selskapet er under et stort press om dagen, sier Kjell Finvåg, faglig sekretær i HK.

Lavtlønte
Forbundets hovedkrav er altså å få hevet minstelønnssatsene i tariffavtalen.

– Mange av våre medlemmer lønnes etter minstelønnssatsene. Det betyr at de bare har litt over 21.000 kroner i brutto lønn i måneden. Det er for dårlig, sier Finvåg.

HK vil også kreve å få et generelt tillegg til alle i dette oppgjøret. En heving av fagbrevtillegget, heving av satsene for å jobbe kvelder og helger, og at arbeidsgiverne skal forskuttere sykepenger står også på forbundets kravliste.

Bestemmelser om innleie
I de fleste andre tariffavtaler har det kommet inn bestemmelser som sier at innleide arbeidstakere skal ha den samme lønna som om de var fast ansatte. Dette vil HK ha inn i luftfartsoverenskomsten også.

Forbundet stiller også krav om at arbeidskontraktene skal samsvare med det de ansatte faktisk jobber. Per i dag har mange deltidskontrakter, mens de i realiteten jobber heltid, mens andre stadig er på jakt etter flere timer, påpeker Finvåg.

Streikeklare
Kjell Finvåg mener medlemmene er godt forberedt til det han tror blir en spennende mekling.

– Det er god stemning og et sterkt samhold blant medlemmene, og stor oppslutning om kravene i alle selskapene. Folk er klare for streik, sier han til HK-Nytt

rss feedemailskriv ut

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart