-->

25. november 2012

Norske flyselskaper taper millioner på tollbyråkrati på Gardermoen


Illustrasjonsfoto
En tidkrevende og omstendelig sikkerhets- og tollprosess for gjennomreisende på Oslo Lufthavn gjør at norske flyselskaper taper konkurransen med utenlandske selskaper. Nå ber luftfartsbransjen departementene om å ta affære.

annonse


Som ett av få land i Nord-Europa har Norge en hovedflyplass som tvinger passasjerer som kommer fra utlandet og skal videre med fly til andre norske destinasjoner, gjennom en omstendelig og tidkrevende sikkerhets- og tollkontroll på Gardermoen. Dette gir et samfunnsøkonomisk tap på om lag 160-170 millioner kroner. Samtidig utnytter utenlandske selskaper situasjonen og øker årlig sin produksjon, ved å fly direkte til andre norske flyplasser.

Taper penger daglig
I dag er det slik at alle reisende som mellomlander på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og skal videre til en destinasjon i Norge, må hente ut sin bagasje, gå gjennom tollen, sjekke inn på nytt og gå gjennom sikkerhetskontroll. Dette oppleves frustrerende for mange passasjerer og fører ofte til forsinkelser for flyselskapene.

– Dette er et problem vi har jobbet med i lang tid og som vi vet at norske flyselskaper taper penger på daglig. Det mest frustrerende er at det ligger en løsning i skrivebordskuffen, som er jobbet ut av et faglig utvalg og som bygger på et system som fungerer bra blant annet i Sverige, Danmark og Finland, sier Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart.

Ber Finansdepartementet ta affære
NHO Luftfart er blant aktørene som har gått i bresjen for å få til en løsning på tollproblemet på Gardermoen. Et utvalg som besto av blant andre OSL, Tollvesenet, Politiet, SAS og Norwegian har i ett år utredet et nytt, forenklet system, men nå har arbeidet stoppet opp i Samferdselsdepartmentet og Finansdepartementet.

– Vi vet at det nye systemet får kritikk av Tollvesenet fordi de føler at de ikke får like god kontroll over de reisende, men sannheten er at dette fungerer meget godt i andre land. Tollvesenet i Sverige rapporterer at de ikke opplever økt smugling eller kriminalitet etter at systemet ble innført der, sier Lothe.

Han sender i disse dager et brev til finansministeren der han ber om at det blir tatt affære, og at arbeidet som utvalget har gjort blir videreført umiddelbart.

– I lys av de siste ukers turbulens i SAS er det viktigere enn noensinne at norske flyselskaper blir så konkurransedyktige som mulig. Da må vi legge forholdene til rette for lønnsom drift, sier han.

Store tap for næringslivet
I en rapport fra Transportøkonomisk institutt, gjort på vegne av NHO Luftfart, kommer det fram at et nytt system for tollkontroll av bagasje som gjør at reisende kan gå direkte til gaten, gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 160-170 millioner kroner årlig. Dette er basert på blant annet besparelse av tid for forretningsreisende.

– Det er viktig at vi i Norge, med den plasseringen vi har på kartet, legger forholdene til rette for næringslivet i distriktene. Ikke minst vil det komme en rekke bedrifter til gode med et forenklet system, og det vil gjøre oss mer attraktive som samarbeidspartner for resten av verden, sier Lothe.

(Pressenytt)


Få våre nye artikler på epost hver morgen klokken 07:00 - helt gratis

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart