-->

16. desember 2012

Flyplass og flyrute reddet fra nedleggelse


Air Norway og Ørland lufthavn består
Ørland kommunens politiske ledelse har prøvd å skaffe penger til drifta av den kommunale lufthavna neste år. Fram til torsdag så det dystert ut for flyplassens videre skjebne. Hadde ikke driftsmidler kommet på bordet, hadde flyruta mellom Ørland og Oslo blitt lagt ned og Air Norway avviklet.Uten en flyplass å fly til og fra hadde det heller ikke vært noe behov for Air Norway.
annonse


Flyselskapet Air Norway er et virtuelt selskap, dvs at Air Norway selger billetter via sin nettside, mens det fysisk er det danske flyselskapet North Flying som stiller med materiell og mannskap for Air Norway.

Helt siden oppstarten av flyruta har en håpet på å få Ørland Lufthavn inn på det regionale kortbanenettet/statens kjøp av flyruter (FOT) (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse). Flyruten mellom Ørland - Oslo Gardermoen har fristet en usikker tilværelse siden den ble åpnet i mai 2003.

Mens ørlandsrådmannens budsjettforslag hadde strøket flyruta over tiltak som det skulle bevilges penger til i 2013, hadde fylkesrådmannens i sitt forslag til strategiplan for 2013-2016 forutsatt en videreføring av ruta. Fylkeskommunen har de siste tre åra bevilget 350 tusen kroner i året i støtte til drift av lufthavna. Det var imidlertid ikke bevilget noe for neste år. I forslaget til fylkesrådmannen var det antydet at en skal fortsette arbeidet med å få flyruten Ørland - Gardermoen inn blant FOT-rutene. Samtidig var det ytret et ønske om at staten skal overta driften av Ørland Lufthavn, skriver fosna-folket.no.

Kommunestyret i Ørland vedtok torsdag å bevilge penger til fortsatt drift av flyplassens, mens Air Norways styre fredag besluttet på bakgrunn av dette, å videreføre flyruta.

I 2005 kjøpte Ørland kommune seg inn som deleier i selskapet, og forvalter nå flyselskapet sammen med North Flying og private investorer. I og med at North Flying er deleier regulerer selskapet operasjoner etter behov. Dette betyr at Air Norway på kort varsel kan få tilført ekstra kapasitet ved spesielle anledninger.

North Flying flyr også en FOT-rute mellom Gardermoen og Fagernes, også under navnet Air Norway. Hadde sistnevnte blitt lagt ned, hadde North Flying fortsatt Fagernesruta under eget navn og lisens.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart