-->

16. desember 2012

Politiet tilbyr selvbetjent passkontroll


Selvbetjent passkontroll (Foto: Politiet)
Fra mandag 17. desember 2012 kan reisende over 18 år med et norsk biometrisk pass benytte EasyPass, politiets nye selvbetjente passkontroll.
Et tilbud om en automatisk, selvbetjent grensekontroll innføres i første runde som en pilot gjennom to automater som er plassert ved ankomst Non-Schengen, Gardermoen. Automatene kan benyttes av nordmenn over 18 år.
annonse


EasyPass består av to trinn: Ved inngangen til porten må du først lese av ditt elektroniske pass. Innenfor porten vil så et foto bli tatt. Når dette er matchet mot fotografiet i passet ditt, vil neste port åpnes, og grensekontrollen er avsluttet. En grensekontrollør overvåker hele tiden automatene og kan manuelt overstyre dem ved behov. Ingen personlig data lagres i systemet.
– Dette er et tilbud vi prøver ut for å oppnå enda mer effektiv grensekontroll, sier ansvarlig for prosjektet, Johan Østby i Politidirektoratet til politi.no.

Frigir ressurser og tar unna kø
Foto: Politiet
– Det er ventet at EasyPass vil redusere ventetiden for alle reisende i grensekontrollen, ved at de frigir ressurser grensekontrollen kan benytte til å fokusere på 3. landsborgere, mens den selvbetjente passkontrollen tar unna kødannelse blant norske borgere, og etter hvert også reisende fra EU, EØS-land og Sveits, forklarer Østby.


EasyPass er også et virkemiddel for å håndtere den ventede trafikkveksten, og derved økt press på grensekontrollen, minner han om.

Den tekniske løsningen
Ansiktsgjenkjenning har tidligere hatt stor feilprosent. Nå angis de biometriske resultatene med mer enn 99 prosents sikkerhet. Om du eller dokumentene dine ikke lar seg avlese blir du henvist til manuell grensekontroll. Våre grensekontrollører vil alltid ta imot alle reisende ved sine manuelle kontrollposter.

– Det EasyPass gjør er å fastsette identitet og statsborgerskap til den reisende, og kontrollerer at den reisende har et gyldig pass. Dette gjøres ved å skanne passet ditt, fotografere ansiktet ditt og sammenlikne de to. Samtidig foregår det kontroller i bakenforliggende systemer. Passeringstid er rundt 15 sekunder, forklarer prosjektleder i Politiets data- og materielltjeneste, Sverre Magnus Joki.

Vellykket ute
Finsk grensekontroll målte i fjor sommer kundetilfredsheten hos reisende som benytter selvbetjent passkontroll ved Helsinki flyplass. Mer enn 82 prosent var fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet. I Australia svarte 99 prosent i en brukerundersøkelse at de ville bruke selvbetjent passkontroll igjen. Også på Stansted i England var 98 prosent så godt fornøyd at de ville bruke tjenesten igjen. 94 prosent sa de opplevde at selvbetjent passkontroll fikk dem raskere gjennom passkontrollen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart