-->

18. desember 2012

Velger fly framfor tog og buss


Illustrasjonsfoto:  Boeing Media
Mer enn halvparten av nordmenn foretrekker fly foran andre framkomstmidler hvis de skal reise mellom Bergen og Oslo, ifølge en undersøkelse. I Norge står innenriks fly for kun 2,1 prosent av CO2-utslippene, viser tall fra NHO Luftfart.Til helgen pakker nordmenn ned finstas og julegaver, og setter kursen hjem til familie og venner for å feire jul. Mange av disse foretrekker å reise med fly.
annonse


I en Norstat-undersøkelse gjennomført på vegne av NHO Luftfart svarer 56 prosent at de helst velger fly om de skal reise mellom Bergen og Oslo. 27 prosent sier de vil velge tog, ni prosent velger bil og bare to prosent foretrekker å reise med ekspressbuss.

– Geografien i Norge med mange fjell og fjorder gjør at fly er den raskeste og mest effektive måten å reise over lange avstander på. Luftfarten er faktisk det eneste landsdekkende tilbudet innen kollektivtransport, fordi flyene dekker lange avstander mellom byer og tettsteder i hele Norge, sier Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart.

Flyr med god samvittighet
I desember reiser rundt 1,8 millioner passasjerer til og fra lufthavner rundt i landet, ifølge statistikk fra Avinor. I Norstat-undersøkelsen oppgir 84 prosent at de flyr fordi det er den raskeste måten å reise på. Og hele 61 prosent sier de flyr med god miljøsamvittighet. Det gleder Lothe.

– Luftfart blir ofte fremstilt som mindre miljøvennlig enn den egentlig er. Et fly mellom Oslo og Bergen forbruker cirka 11 liter drivstoff per sete, mens en bil vil bruke kanskje 40 liter på den samme strekningen. Og da er de ofte også bare én eller to personer i bilen, i motsetning til på flyene, der setene fylles opp. Så det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for miljøet når du foretrekker fly framfor andre måter å reise på, sier Lothe.

Myter om luftfart og utslipp
Hver tredje av de spurte i undersøkelsen sier de tror luftfarten står for over 20 prosent av CO2-utslipppene i Norge. Men innenriks luftfart står faktisk for bare 2,1 prosent av disse utslippene. Lothe me ner folks oppfatning om utslipp fra fly henger sammen med gamle myter.

– Dagens moderne fly er betydelig mer energieffektive enn for et par ti år siden. Norsk luftfart jobber kontinuerlig med å finne måter å spare drivstoff på, og vi er også opptatt av at det vil utvikles mer bærekraftige biodrivstoff. Dessuten er luftfart miljøvennlig på den måten at man flyr i en rett linje fra A til B, og ødelegger ikke for landbruk og kulturlandskap ved å ta opp areal på bakken, påpeker Lothe.

Mest positive i nord og i vest
Undersøkelsen viser også forskjeller på landsbasis når det gjelder hvor positive folk er til luftfart. På Vestlandet og i Nord-Norge er folk mer positive til luftfart enn ellers i landet.

– De som bor i disse delene av landet er mer avhengige av fly som transportmiddel enn de som bor på Østlandet. Dette viser hvor viktig luftfarten er for distriktene, den gjør det mulig å bo og arbeide over hele landet. Luftfarten er spesielt viktig for olje- og gassvirksomheten langs kysten, i og med at en god infrastruktur er helt avgjørende for denne utviklingen, sier Torbjørn Lothe.

(Pressenytt)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart