-->

9. desember 2012

Mindre og mer effektive scannere


Foto: Sindre Ånonsen/ Avinor
Securityskannere blir et viktig tiltak i forbindelse med utviklingen av framtidens sikkerhetskontroller - og stadig flere lufthavner tar denne teknologien i bruk. Foreløpig er ikke securityskannere tatt i bruk verken i Norge, Sverige eller Danmark.Firmaet som i dag leverer securityskannerne basert på millimeterbølger (ikke røntgen), har nå lansert en mindre og mer effektiv modell.
annonse


Men utstyret er fremdeles svært kostbart i anskaffelse. Likevel er seniorrådgiver Ole Folkestad, som jobber med security i Avinor, sikker på at securityskannerne (tidligere kalt kroppsskannere) vil inngå som en stadig større – og naturlig del av sikkerhetskontrollene ved europeiske lufthavner i årene framover.

-Vi snakker da om dette som en del av det vi omtaler som «Checkpoint of the future», der målet er en mer smidig og effektiv sikkerhetskontroll, sier Folkestad.

I Nederland er det nå en omfattende bruk av securityskannere, og England har også mange skannere i bruk. Og mens det fram til i dag har vært mange utfordringer knyttet til gjennomstrømmingshastighet og størrelsen på enhetene (krever mye areal), er dette nå i ferd med å endre seg.

-Det er færre feilalarmer enn tidligere, i tillegg til at nye prosedyrer gjør at man slipper å vente på å gå gjennom skanneren når vedkommende foran deg blir plukket ut til en ekstra kontroll. I sum kan dette gi en raskere gjennomstrømming, opplyser Folkestad i Avinor.

Han peker også på at securityskannere gjør det enklere å etterleve securityregelverket som Luftfartstilsynet forvalter.

Positive passasjerer
Det har vært mange kontroverser knyttet til securityskannere – spesielt de som er basert på røntgenteknologi. Her har både helsemessige forhold og hensyn til personlig integritet (røntgen gir bilder som viser kroppskonturer) vært gjenstand for debatt. Men securityskannere basert på millimeterbølgeteknologi produserer konturløse «pepperkakefigurer» og medfører ingen helserisiko – uansett hvor mange ganger du går gjennom skannerne.

-Og undersøkelser som er gjennomført viser at passasjerene faktisk foretrekker securityskannere framfor de tradisjonelle metalldetektorene. Dette har blant annet å gjøre med at man i mindre grad må gjennom håndsøk utført av sikkerhetskontrollører ved bruk av denne teknologien, sier Folkestad.

Ikke på Avinor-lufthavner ennå
-Når vil vi se securitykannere på Avinors lufthavner?

-De blir stadig mer aktuelle, men noen beslutning er ennå ikke tatt, svarer Folkestad og legger til at om de blir tatt i bruk, så er det nok først og fremst på de største lufthavnene.
Foreløpig er ikke securityskannere tatt i bruk verken i Norge, Sverige eller Danmark.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart