-->

8. desember 2012

Samferdselsdepartementet inviterer Widerøe til møte


Må i møte med departementet
- Det er vår klare oppfatning at Widerøe i for stor grad legger skylden for sine rutekutt på avgiftsendringen.

Det sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad (Sp) i forbindelse med at Widerøes Flyveselskap har varslet kutt i en rekke flyruter.Widerøe har opplyst at disse kuttene kommer som følge av en varslet endring i flysikringsavgiftene.
annonse


- Vi fjerner gradvis en overgangsordning som ble innført i 2011. Hensikten er å redusere konsekvenser av en EØS forordning om flysikringsavgifter som ville ramme selskap som Widerøe hardt. Det har hele tiden vært intensjonen at overgangsordningen skulle fjernes og vi har valgt en gradvis avvikling. Vi stiller spørsmål ved om rutekuttet kun skyldes avgiftsendringen.

- Regjeringen er svært opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Vi innkaller nå Widerøe til et møte for å gå gjennom saken, sier Geir Pollestad.

Partene møtes manadag førstkommende.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart