-->

7. desember 2012

Widerøe: økte flyavgifter fører til kutt av 1600 flyginger i distriktene


Foto: Widerøe facebook
Samferdselsdepartementet har vedtatt 24 % økning i startavgiftene Widerøe betaler for å bruke Avinors lufthavner fra 1. januar. Dette rammer Nord-Norge hardt. Avgiftsøkningen skal finansiere 0,12 % lettelse i avgiften for store fly, som mest brukes mellom de største byene i Sør-Norge og til utlandet. Planlagte direkteruter fra Oslo rammes også.Avgiftsøkningene kommer etter en høringsprosess departementet i høst gjennomførte med luftfartsnæringen og tilknyttede organisasjoner, og der ingen av høringsinstansene ga sin tilslutning til forslaget. Foruten Widerøe gikk bl.a. LO klart imot departementets forslag.
annonse


Departementet mener avgiftene blir mer kostnadsrelatert når de settes opp kraftig på mindre flytyper, for så å reduseres mikroskopisk på de største flytypene. Resultatet blir det motsatte, når konsekvensen fører til rutekutt som gjør at Avinor på flere av distriktsflyplassene taper inntekter som de i dag får direkte fra Widerøe, og slik blir avhengig av større kryssubsidiering fra Gardermoen til kortbaneplassene.

Avgiftsøkningene vil påføre Widerøe et tosifret millionbeløp i årlig tap på det kommersielle rutenettet, dersom mottiltak ikke treffes. - Vi blir i første omgang nødt til å redusere dette rutenettet med ca 1600 flyginger i 2013, sier Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

- Departementet påfører dermed befolkning, næringsliv og øvrige trafikanter i distriktene avstandsulemper, i form av lengre reisetid og økte reisekostnader.

Disse blir berørt
Rutekuttene vil berøre Kirkenes, Lakselv, Sørkjosen, Hammerfest, Tromsø, Stokmarknes, Bodø, Sandnessjøen, Brønnøysund og Kristiansund. Rutene Kirkenes-Lakselv og Kirkenes-Sørkjosen stenges helt, mens de øvrige lufthavnene får færre avganger. Reduksjonene gjennomføres suksessivt i løpet av januar. I tillegg droppes planlagte nye direkteruter Oslo-Mosjøen og Oslo-Mo i Rana, som ville ha gitt sommerreisende fra disse delene av Helgeland mye lavere billettpriser enn hva som er mulig for reise via Trondheim.

I tillegg vil avgiftsøkningene fremtvinge 20 millioner kroner i årlig økt statstilskudd på rutene Widerøe flyr på anbudskontrakt for Samferdselsdepartementet.

- Luftfarten har uvurderlig betydning for distrikts-Norge, sier Richard Kongsteien. Det er derfor vanskelig å forstå at Samferdselsdepartementet på eget initiativ og uten tilslutning i høringsrunden, vedtar avgiftsøkninger som sender kostnadene til værs i distriktsluftfarten og med det svekker dens bærekraft. Vi appellerer nå til det øvrige politiske miljø til å sikre at dagens avgifter i stedet blir videreført, slik at rutenettet kan opprettholdes på 2012-nivå. Og dersom staten ønsker å bruke 20 millioner kr ekstra på anbudsrutene, bør det heller skje gjennom å senke billettprisene eller bedre tilbudet, fremfor å bruke pengene på å dekke avgiftsøkninger som ingen har bedt om og som mest går til å gi ubetydelige avgiftslettelse mellom de store byene i Sør-Norge og til utlandet, sier Kongsteien.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart