-->

4. desember 2012

Politiet stenger luftrommet over Oslo under nobeldagene


Politiet stenger luftrommet over Oslo under nobeldagene
Oslopolitiet har bestemt at det blir et utvidet flyforbud over Oslo under nobeldagene i neste uke. Også Forsvaret trår til for å vokte hovedstaden.

I perioden fra morgenen søndag 9. desember til utpå dagen onsdag 12.. desember er det kun forsvaret, politiet, ambulansefly- og helikoptre samt eventuelt søk- og redningstjenesten som får fly over Oslo.
annonse


Avgjort ut fra trusselvurdering
Normalt er det et flyforbud over selve Oslo sentrum, men nå utvides dette til et større område.

– Dette kommer ikke til å berøre den kommersielle flytrafikken ut og inn fra Gardermoen, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politikammer har ansvaret for sikkerheten under EU-ledernes Nobelbesøk.

Han forklarer til NRK.no at utvidelsen av flyforbudet har med det store antallet statsledere som vil være samlet i Oslo den dagen.

– Flyforbudet er av rent forebyggende karakter, ut fra trusselvurderingen vi har gjort og volumet av politiske ledere, sier Fredriksen.

Han medgir at det er et stort ansvar som er lagt på Oslo-politiet.

Til nå har 18 statsledere takket ja til å komme. I tillegg kommer de tre lederne av de viktigste EU-institusjonene; kommisjonen, parlamentet og det europeiske råd.

– Selv om dette er et stort arrangement i Nobel-sammenheng, kan ikke sikkerhetsnivået sammenlignes med utdelingen i 2009, til president Barack Obama, sier Fredriksen som også hadde ansvaret da.

Forsvaret bistår
Som i 2009 får politiet bistand av Forsvaret.

720-skvadronen, som er stasjonert ved Rygge flystasjon, bistår med tre av sine helikoptre. De skal være støtte for beredskapstroppen.

– Utover dette pågår det nå en dialog mellom politiet og Forsvaret for å avklare hvilken støtte politiet har behov for rundt fredsprisutdelingen og hva vi skal bidra med, sier oberstløytnant Harald Aamoth ved Forsvarets operative hovedkvarter.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart