-->

11. desember 2012

Widerøe omgjør rutekutt


Ikke noe rutekutt hos Widerøe alikevel
Widerøe omgjør kuttene i distriktsrutene som var varslet nedlagt på grunn av statlige avgiftsøkninger etter at Samferdselsdepartementet nå har opplyst at andre luftfartsavgifter vil bli senket. De samlede avgiftene for Widerøe vil nå bli på 2012-nivå.Samferdselsdepartementet vedtok nylig å øke startavgiftene for Widerøes flytyper med opptil 24 % fra nyttår, etter en høringsprosess der ingen av høringsinstansene hadde bedt om denne avgiftsendringen og hvor Widerøe allerede i sitt høringssvar 14. september varslet om at det ville bli rutekutt i distriktene dersom en slik økning ble stående.
annonse


Som følge av at departementet i brev av 19. november til Widerøe meddelte at det ikke ble aktuelt å revurdere disse avgiftsøkningene, besluttet Widerøe å redusere rutetilbudet i distriktene med 1600 flyginger i 2013 for å utligne det økonomiske tap avgiftsøkningen ville påføre selskapet.

Widerøe har i møte med departementet 10. desember fått opplyst at andre luftfartsavgifter, de såkalte flysikringsavgiftene, nå vil bli senket for alle flytyper. Samtidig opprettholdes økningen i startavgiftene for Widerøes flytyper. I sum blir avgiftene for Widerøe dermed på 2012-nivå.

- Dette er gode nyheter for distrikts-Norge, og det er gledelig at vi etter en fase med mye engasjement om avgiftene nå får grunnlag for å opprettholde det kommersielle rutenettet i distriktene i 2013. Flyginger som fra nyttår ble droppet på grunn av den varslede avgiftsøkningen, vil fortløpende komme tilbake i takt med at det er praktisk mulig, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

- I anledning av at vi nå starter opp igjen flyginger i Nord-Norge, vil det utover vinteren også bli ekstra mange lavprisbilletter, så kundene våre får enda mer å glede seg til sier Kongsteien.

Med de endelige avgiftene registrerer Widerøe samtidig at deres flytyper og distriktsrutene ikke får ta del i den generelle avgiftssenking som nå skjer for større fly og som dermed rutene mellom de store byene i Sør-Norge og til utlandet tjener mest på.

- En slik avgiftslette også på våre flytyper ville legge til rette for at vi kan realisere planer om å utvide rutenettet med flere direkteflyginger i Nord-Norge, sier Richard Kongsteien. Dette er noe vi vet at hele landsdelen ønsker fordi det vil gi enda bedre rutetilbud, billigere billetter og kortere reisetid for kundene våre.

Widerøe er også bekymret over at departementet har bebudet en ny, stor økning i startavgiftene fra 2014, noe som kan føre til at mange av flygingene igjen må droppes.

- Vi appellerer til alle aktører om å medvirke til at det ikke kommer en ny kraftig økning som undergraver mulighetene for kommersiell flydrift i distriktene når neste høringsrunde om flyavgiftene kommer, avslutter Kongsteien.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart