-->

6. januar 2013

Ønsker bedre busstilbud for flypassasjerene


Rygge Ekspressen (Foto: Unibuss)
30 prosent av flypassasjerene på Moss lufthavn Rygge benytter seg av kollektivtilbud for å komme til og fra flyplassen. Markedssjefen skulle gjerne sett at tallet var høyere.


– Vi skulle gjerne ha sett at det var en direktebuss mellom Moss og flyplassen, ikke minst for alle dem som kommer med Bastøy-ferja.
annonse


- Likeledes finnes det heller ikke et godt flybusstilbud for de mange passasjerene vi har fra Sverige, sier markedssjef på Moss lufthavn Rygge, Silje Thoresen, til Moss-Avis.

Svenskebussene stopper først på Marche, og derfra må passasjerene eventuelt ta taxi. Skal man reise kollektivt fra Moss, må man vente på regiontog og ta de til Rygge stasjon. Derhar NSB satt opp en gratis shuttle-buss. For lokale passasjerer blir dette likevel for kronglete.

ER FLYET I RUTE? SJEKK AVGANGER OG ANKOMSTER PÅ RYGGE

– Vi ønsker oss enda bedre tilbringertjenester, og synes det er litt leit at det ikke er kommet helt på plass, sier Silje Thoresen videre.

Flypassasjerene som i dag bruker kollektiv transport, kommer som oftest med busstilbudet som Rygge-Ekspressen har fra Oslo. Noen benytter seg av Flybussekspressen som trafikkerer Gardermoen, mens det også har vært en økning for dem som velger å ankomme flyplassen med tog via Rygge stasjon.

Stor variasjoner
Det er store variasjoner på kollektivandeler for norske flyplasspassasjerer. Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at det ved Oslo Lufthavn Gardermoen i 2011 var en kollektivandel på 61 prosent. Flytoget hadde da en markedsandel på 33 prosent, mens buss sto for 21 prosent og ordinært tog resten.

Ved Bergen lufthavn er kollektivandelen 25 prosent, ved Trondheim lufthavn 45 prosent, og ved Stavanger lufthavn er kollektivandelen bare 12 prosent.

Europa svikter
I skrivende stund er ikke årsstatistikken for antall passasjerer på Moss lufthavn Rygge klar, men trolig ender 2012-tallene på noe over 1,7 millioner passasjerer. Det er litt svakere enn antatt, og forklares hovedsakelig med at innenrikstrafikken er falt med to tre deler etter at danske DAT overtok innenriksflygingene etter Norwegian. I år venter flyplassen en samlet trafikkvekst på 5–7 prosent, dvs. at årstallet for 2013 vil ligge et sted mellom 1,8 og 1,9 millioner passasjerer.

– Den økonomiske krisen i Europa gjør nok at det vil bli færre innkomne reisende i år, sier markedssjef Silje Thoresen.

FÅ NYHETENE PÅ EPOST HVER MORGEN KL. 07:00 - HELT GRATIS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart