-->

13. mars 2013

Foreslår nye rettigheter for flypassasjerer


Foreslår nye rettigheter for flypassasjerer
Revisjonen av rettighetene til flypassasjerer har blitt lagt frem av Europakommisjonen og inkluderer blant annet at passasjerer skal bli sendt videre med andre flyselskaper når en forsinkelse strekker seg lengre enn 12 timer. Du må derimot vente lenger før økonomisk kompensasjon inntrer.- Det eksisterende regelverket var skrevet med tanke på ordinære driftsforstyrrelser, tekniske feil og dagligdagse hendelser.
annonse


Under askestansen i 2010 ga dette urimelige rettigheter på flyselskapets regning, sier Rolf Forsdahl, direktør for avdeling reise i Virke, til Aftenposten.

Realitetsendring
Forsdahl forteller også at revisjonen kommer som et resultat av den såkalte Sturgeon-dommen som pålegger flyselskapene å betale erstatning til passasjerer ved forsinkelser under visse forhold.

I korthet slår dommen fast at passasjerer som kommer frem til det endelige bestemmelsesstedet tre timer eller mer etter det planlagte ankomsttidspunktet gis rett til erstatning. Dommen likestiller forsinkelser og kanselleringer.

- Dette har kostet flyselskapene mye og igjen gitt dyrere billetter. Det vi ser nå er et skritt mot et mer balansert regelverk. Noen rettigheter strammes inn, men passasjerer beholder mange av de eksisterende og får noen nye, sier Forsdahl.

Han tror flybillettene vil bli billigere av endringene når de inntrer.

- Dette er en realitetsendring som reise- og flyselskapene har ettersøkt i lang tid. Endringene vil spare selskapene for mange penger, noe som kan slå positivt tilbake på billettprisene. Flybilletter er billige sett i forhold til andre transportmetoder, og kravene mot flyselskapene har vært harde. Det vil skape bedre balanse.

Her er endringene:
De nye reglene klargjør hva som blir sett på som eksepsjonelle omstendigheter for kompensasjon. Eksempelvis teller mekaniske feil på flyet ikke som ekstraordinære forhold, mens naturkatastrofer og streiker i trafikkontrollen gjør det.

Her er flere av endringene som mest sannsynlig kommer i 2014:


  • Om et bordet fly er forsinket og står på bakken i mer enn fem timer, har passasjerer rett til å forlate flyet.
  • Er et bordet fly forsinket mer enn én time, har passasjerene krav på at klimaanlegg blir skrudd på og mulighet til dobesøk og bruk av vann.
  • Flyselskaper kan ikke lengre ta seg betalt for å endre feilstavede navn på flybilletter.
  • Musikere skal ha lov til å ta med mindre instrumenter om bord i kabinen, men det må være klare betingelser og rutiner for å sende større instrumenter med bagasjen.
  • Flyselskapet må betale for maks tre netter på hotell ved forsinkelser. Dette gjelder ikke for passasjerer med redusert mobilitet, barn som reiser alene eller gravide kvinner. Tidligere var antallet overnattinger ubegrenset for alle.
  • Økonomisk kompensasjon skal trå i kraft etter forsinkelser på minimum fem timer (dagens krav er tre timer) på alle flyvninger innen EU og internasjonale flyvninger kortere enn 3 500 kilometer.
  • For lengre internasjonale flyvninger, vil økonomisk kompensasjon inntre forsinkelser på over ni timer på reiser lengre enn 6000 kilometer. På flyvninger lengre enn dette inntrer det kompensasjon først etter 12 timer.
  • Flyselskaper har krav på seg til å informere passasjerer om forsinkelser og forklare grunnen innen 30 minutter etter planlagt avgangstid.


Sterkere tillitt
Kommisjonen sier at de nye reglene, som sannsynligvis ikke trer i kraft før 2014, vil gi mye mer sikkerhet til både flyselskaper og passasjerer.

- Det er veldig viktig at passasjerenes rettigheter ikke bare eksisterer på papiret, sier EUs transportkommisær Siim Kallas til BBC.

- Vi må alle kunne stole på regelverket når det gjelder som mest – når ting går galt. Vi vet at prioriteten til passasjerer som blir sittende fast er å komme seg hjem, så vår fokus er på informasjon, service og effektiv omplassering av passasjerer til andre ruter, sier Kallas.

Da askeskyen på Island stoppet flytrafikken i Europa i 2010, var det mye forvirring rundt ansvaret flyselskapene hadde for sine kunders velvære.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart