-->

19. april 2013

EU-forslag svekker flypassasjerenes rettigheter


EU vil stramme inn
EU-kommisjonen vil frata flypassasjerer retten til overnatting dersom de blir «askefaste» i mer enn tre dager eller flyet er lite og strekningen kort.
– En omfattende innskrenkning av forbrukerrettighetene, mener forbrukerombudet.EU-kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til endringer i reglene om flypassasjerers rettigheter. På enkelte områder klargjøres og forbedres regelverket. På andre områder begrenses dagens rettigheter på en måte som er skadelig for både passasjerene og bransjen.
annonse


– Det er et paradoks at EU vil frata passasjerene rettigheter nettopp i de tilfeller behovet for beskyttelse er størst, sier forbrukerombud Gry Nergård til Osloairports.com.

Kun tre overnattinger
Kommisjonen foreslår blant annet å begrense flyselskapenes plikt til å tilby overnatting ut over tre netter dersom flygningen kanselleres som følge av et vulkanutbrudd, omfattende uvær eller andre såkalte ekstraordinære omstendigheter. Men det er nettopp ved situasjoner som fører til stenging av luftrommet og flyplasser i lengre perioder at passasjerenes behov for assistanse vil være størst. Forbrukerombudet påpeker at de omfattende forstyrrelsene i flytrafikken under vulkanutbruddet på Island i 2010 mangler sidestykke i europeisk luftfartshistorie.

- Man bør derfor være svært forsiktig med å bruke slike helt spesielle hendelser til å endre regelverket. Særlig når dette fratar europeiske flypassasjerer svært viktige og ellers velbegrunnede rettigheter, sier Nergård.

Kan ramme norske passasjerer
EU-kommisjonen foreslår også at flyselskapene skal slippe å tilby overnatting dersom den berørte flygningen er på mindre enn 250 km og ruten opereres av en maskin som har en makskapasitet på 80 seter eller mindre.

I Norge foregår en rekke flygninger over kortere distanser og med mindre fly. Men problemene for passasjerene som rammes av kanselleringer vil være de samme.
– Forslaget skaper en omfattende og svært uheldig begrensning i forbrukernes rettigheter. Dette vil kunne ramme mange flypassasjerer i Norge, sier forbrukerombud Nergård videre.

Også gode forslag
Kommisjonen kommer også med gode forslag. Den ønsker blant annet å lovfeste retten til å gjøre endringer på billetten kostnadsfritt ved feilbestillinger, og innføre et forbud mot å nekte passasjerene adgang på returen selv om de ikke har benyttet seg av utreisebilletten. Dette er viktige forbrukerspørsmål som Forbrukerombudet har arbeidet for i mange år. Det er derfor viktig at disse vedtas.

Dagens regelverk om flypassasjerers rettigheter er modent for revidering etter flere avgjørelser i EU-domstolen. Samtidig kan EU-kommisjonens forslag føre til betydelig svekkelse av flypassasjerenes rettigheter.
– Politiske myndigheter bør derfor arbeide aktivt for å påvirke beslutningstakere i EU for å sikre at flypassasjerenes rettigheter ivaretas, sier forbrukerombud Gry Nergård


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart