-->

4. april 2013

Streik kan ramme flytrafikken


Illustrasjonsfoto
Det kan bli busstreik til uka. Også flytrafikken på Oslo lufthavn kan få problemer dersom partene ikke blir enige. 15.500 LO-organiserte i privat sektor går ut i streik fra mandag 8. april dersom meklingen i helgen ikke fører fram.
Det vil i så fall få alvorlige konsekvenser på Oslo lufthavn og for busstransport flere steder i landet.
annonse


Oslo lufthavn utsatt
Også catering- og drivstofftjenester ved Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli rammet av en eventuell streik. Det siste vil igjen få konsekvenser for flytrafikken.

– Det er først og fremst arbeidsgiver vi ønsker å ramme, men vi kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier leder Vegard Einan i YS Privat.

54 av rundt 60 ansatte vil streike fra mandag av hvis vi ikke blir enige med NHO i løpet av helgen. Overfor NRK presiserer han at man er nødt til å sende et tydelig signal om at dagens ordninger ikke er tilfredsstillende.

Norwegian sier de vil fylle drivstoff andre steder enn Gardermoen dersom det blir streik, men har liten tro på at streiken blir noe av.

Pressesjef Vegar Gystad ved flyplassen håper flyselskapene og oljebransjen kan få til et samarbeid om situasjonen blir særlig kritisk.

– Vi jobber med en sårbarhetsevaluering for å finne ut hvordan den mulige streiken vil påvirke trafikken på flyplassen, sier han til NRK.

Ifølge YS Privat vil også deler av ambulansetransporten i Grenlandsområdet bli rammet, og ni ansatte i Sisterne Drift i Oslo, som forsyner hele Østlandet med olje, vil omfattes av konflikten.

Nærmere 900 av dem som kan gå ut i streik etter helgen, er bussjåfører organisert i Norsk Transportarbeiderforbund. En eventuell streik kan dermed blant annet få betydelige konsekvenser for all rutetrafikk med busser i Oslo-regionen, Vestfold, Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Frist til søndag
Forhandlingene mellom LO og NHO ble brutt før påske. Fredag før palmesøndag orienterte partene Riksmekleren om bruddet. Riksmekleren la deretter rutinemessig ned midlertidig forbud mot arbeidsstans. Arbeidstvistloven krever at meklingen må pågå i minst ti dager før en av partene kan kreve av den avsluttes. Denne fristen gikk ut onsdag.

Når en av partene har bedt om at meklingen avsluttes, har Riksmekleren ytterligere fire dager på å forsøke å nå fram til enighet om et meklingsforslag. Det betyr at fristen for å komme til enighet går ut søndag.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart