-->

29. mai 2013

Gardermoen markerer viktig milepæl i utbyggingsprosjektet


Busslounge på Gardermoen (OSL AS/ Espen Solli)
Torsdag 30. mai markeres den største milepælen i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn før ferdigstillelse i 2017. Fem gater i Terminalen blir stengt, internveier legges om, nye taksebaner åpnes, nye fjernoppstillingsplasser for flyene tas i bruk.
For passasjerene våre vil dette bety noe mer bussing frem mot 2017, spesielt på utland, men ellers vil reisen gå som normalt.
annonse


Snart halvveis i byggeprosjektet
- Dette er den største milepælen så langt i utbyggingsprosjektet og vi er faktisk ferdig med førti prosent av byggearbeidene, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen, til Osloairports.com.

Torsdag tas de nye taksebanene i bruk, når man begynner å bygge Pir Nord i området der flyene tidligere har takset. I tillegg stenges fem gater (28, 30, 32, 34 og 36) for å gjøre plass til byggearbeidene. Dette betyr at passasjerer som reiser utenlands i økt grad vil oppleve å bli busset til nye fjernoppstillingsplasser.

- Det vil bli mer bussing frem mot åpningen i 2017 og i den forbindelse har vi utvidet bussloungen i utenlandsterminalen som vi håper passasjerene vil få glede av. Mer bussing er en midlertidlig konsekvens av utbyggingen og vi håper på passasjerenes forståelse i byggeperioden, sier Nilsen.

Nye sikkerhetssluser
I løpet av juni vil det også åpnes tre nye sikkerhetssluser og som et prøveprosjekt en egen sikkerhetssluse for familer. Dette gjøres for å redusere køer og for at passasjerene skal få en best mulig opplevelse når de reiser via Oslo Lufthavn.

- Vi jobber kontinuerlig for å legge best mulig til rette for kundene våre og derfor er det ekstra hyggelig å kunne åpne nye sikkerhetssluser før sommertrafikken tiltar. Vi er regner med at sikkerhetsslusen for familer blir veldig populær, avslutter Nilsen.

Ved siden av nye sikkerhetssluser og åpningen av ny flyside blir også en ny tollsluse åpnet. De siste ukene har det vært byggeaktivitet i tollområdet ved ankomsthallen, men i løpet av kort til vil dette opphøre og en ny tollsluse stå ferdig.

Omleggingen i månedsskiftet mai/juni vil kunne medføre noen mindre restriksjoner på antall ankomster per time, men det er ikke ventet å gi konsekvenser for de reisende.

Oslo Lufthavn utvider og øker kapasiteten og i løpet av 2017 åpner en ny pir med blant annet 21 oppstillingsplasser for fly og nytt bagasjeanlegg.

Infovideo fra OSL:
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart