-->

4. juli 2013

10 tips og råd ved bestilling av flybilletter på Internett


10 tips og råd ved bestilling
av flybilletter på Internett (ill)
Er sommerferien fortsatt ikke i boks? Ved bestilling av flybilletter på internett er det en rekke ting det er lurt å være oppmerksom på. Her er Forbrukerombudets reisebestillingstips.
1. Vær oppmerksom på sluttprisen
Mange flyselskap velger i dag å dele opp prisen slik at man må betale ekstra for å ta med innsjekket bagasje, setereservasjon, betaling med kredittkort, innsjekk osv.
annonse


Sett deg inn i hvilke tilleggstjenester du må betale for og vurder de ulike reisealternativene med alle pristillegg opp mot ditt behov.

2. Sett deg inn i de viktigste betingelsene for reisen
Dine rettigheter og plikter som passasjer vil i stor grad reguleres av flyselskapets transportvilkår. Avtalevilkårene inneholder viktig informasjon om blant annet tidspunkt for oppmøte på flyplassen, innsjekking, ruteendringer, ansvarsfraskrivelser og avbestillingsadgang. Vilkårene varierer fra flyselskap til flyselskap. Du bør lese de viktigste avtalevilkårene før bestilling.

3. Pass på at all informasjon er riktig utfylt ved bestilling
Du har selv ansvar for å legge inn korrekt informasjon under bestillingsprosessen. Ved kjøp av en flyreise har du ingen lovbestemt avbestillingsrett. Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, selv om du har bestilt reisen over Internett. Dette innebærer at du ikke kan kreve å få billettprisen refundert dersom du ikke har mulighet til å reise.

Noen flyselskap tilbyr sine kunder en mulighet til å rette opp feil innen en kort frist etter bestilling. Andre selskap krever imidlertid at man i slike tilfeller kjøper en helt ny flybillett.

4. Beregn nok tid ved videreforbindelser.
Hvis du skal bestille billetter som innebærer et flybytte underveis, er det viktig du beregner nok tid til dette, slik at du ikke risikerer å miste det korresponderende flyet. Dette gjelder særlig der du selv setter sammen reiser med såkalte punkt-til-punkt selskap. Selskapene oppgir ofte på sine nettsider hvor lang tid som anbefales å sette av.

5. Sjekk om du har behov for ytterligere forsikring
Mange flyselskap tilbyr og anbefaler sine kunder å tegne ulike typer forsikringer som avbestillingsforsikring, reiseforsikring og konkursforsikring ved kjøp av en flyreise. Mange reisende er imidlertid allerede dekket av andre helårs reiseforsikringer eller forsikringer gjennom fagforenings- eller kredittkortavtaler. For å unngå dobbeltdekning bør du derfor sjekke hva du har av andre forsikringer.

Betaler du med kredittkort, får du som forbruker rett til å kreve hele eller deler av kjøpesummen tilbakebetalt fra kredittyteren dersom du ikke får det du har betalt for. Du vil gjennom dette være beskyttet dersom flyselskapet skulle gå konkurs. Det er ikke nødvendig å kjøpe ekstra konkursforsikring der man betaler med et kredittkort.

6. Huskeliste ved betaling
Før du betaler reisen kan det være fornuftig å se over bestillingen en gang til. Dobbeltsjekk at du har fylt ut riktige opplysninger om destinasjon, navn, antall billetter, tidspunkter og at prisen er korrekt.

7. Sjekk ordrebekreftelsen!
Etter at du har bestilt skal du motta en kvittering/ordrebekreftelse på e-post. Sjekk nøye med en gang at det du har bestilt er det du faktisk ønsket å bestille. Hvis du oppdager noen feil bør du ta kontakt med flyselskapet/reisebyrået umiddelbart og be om å få dette rettet opp.

8. Sjekk om det er mulig å endre reisetidspunkt eller navn på billetten.
Dette kan være aktuelt hvis du av en aller annen grunn ikke kan eller vil reise som først antatt. Les derfor det aktuelle flyselskaps betingelser for å gjøre endringer på billetten nøye. Gir selskapet rett til å endre billetten, gjelder de betingelsene som det enkelte flyselskap har satt for dette. Nettreisebyråer og formidlere plikter å tilby forbrukeren de samme rettigheter til å gjøre endringer som flyselskapet.

Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være problematisk å gjøre slike endringer der reisen utføres av flere forskjellige flyselskap.

9. Bestilling hos nettreisebyrå
Mange forbrukere syntes det kan være nyttig å benytte seg av nettreisebyråer ved bestilling av sine flybilletter. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at enkelte nettreisebyrå tar høye avgifter for å bistå med endring av billetter, refundering av skatter og avgifter og bruk av avbestillingsforsikring. Sjekk derfor hva slags avgifter byråene tar før bestilling.

10. Klageadgang
Dersom du ikke blir enig med flyselskapet eller reisebyrået om hvilke rettigheter du har som følge av en billettbestilling, kan du klage saken inn til Transportklagenemnda-Fly. Du må imidlertid først ha tatt opp saken skriftlig med det aktuelle selskapet.

Dersom flyreisen er bestilt som en del av en pakkereise, bør man kontakte Reklamasjonsnemnda for pakkereiser i en slik sak.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart