-->

16. juli 2013

Nesten 4 prosent økning i flytrafikken første halvår


Foto: Avinor
Passasjertrafikken til og Avinors lufthavner har gått opp med 3,7 prosent første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og i juni er økningen 8,4 prosent.


I juni gikk utlandstrafikken opp med 12,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens innlandstrafikken gikk opp med 5,8 prosent.
annonse


Så langt i år har utlandstrafikken gått opp med 8,2 prosent, mens innland har gått opp med 1,2 prosent. Totalt reiste det 4 597 152 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i juni, og første halvår er det totale antallet passasjerer 23 292 136 passasjerer.

- Veksten ved Avinors lufthavner illustrerer viktigheten av de kapasitetsøkende investeringene vi har gjort de siste årene - og at investeringstakten må fortsette i årene framover. Ellers er det gledelig at passasjerrettede tiltak som utvidelse av antall sluser i sikkerhetskontrollene er gjennomført ved flere av Avinors største lufthavner det siste året. Både ved Oslo, Stavanger, Trondheim og Bodø lufthavn bidrar nye sikkerhetskontroller til mindre køer og en mer effektiv reise. Det kan mange passasjerer glede seg over i sommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Han peker ellers på at Avinor legger opp til å investere 37 milliarder kroner i Nasjonal transportplan-perioden fram mot 2023. Utbyggingen av Oslo og Bergen lufthavn representerer de største enkeltstående prosjektene i planperioden.

Ved Avinors største lufthavner hadde Oslo Lufthavn en trafikkveksten i juni på 7 prosent, mens ved Bergen lufthavn, Flesland var veksten på 11,8 prosent, ved Stavanger lufthavn, Sola 8,7 prosent – og ved Trondheim lufthavn, Værnes 8 prosent.

Ved landets nasjonale lufthavner, hadde Ålesund lufthavn, Vigra den største trafikkveksten i juni med 14,7 prosent.

Av de regionale lufthavnene hadde Svalbard lufthavn, Longyear den største trafikkveksten i juni med 38,2 prosent.

De lokale lufthavnene hadde en gjennomsnittlig veskt i juni på 13,4 prosent.

Antall flybevegelser gikk i juni opp med 2,9 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart