-->

6. juli 2013

Norwegian åpner base i USA


First we take Manhatten, then... (Norwegian)
Norwegian-sjef Bjørn Kjos venter med å bli stor i Asia. De to første årene med langruter vil han vokse mest på flyruter til USA.
I oktober åpner Norwegian en egen flybase i New York eller Florida med amerikanske ansatte. Om ett år jobber 800 ansatte på langrutene.

Norwegian tester det nye flaggskipet på korte Europaruter i én måned før flyet settes i skytteltrafikk til Nord-Amerika og Asia fra midten av august.
annonse


– Dette er en helt annen verden, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Dagens Næringsliv, og måler seg med konkurrentene. Etter flere års planlegging er erobringen av nye kontinenter i gang. Lenge har Kjos snakket om å knytte Asia nærmere Europa, og å skape et nav av lavprisruter ut fra Bangkok i Thailand. Nå er tonen en annen. Kjos vil vokse mest i en annen himmelretning. – De neste par årene vil vi først og fremst vokse på ruter til og fra USA. Det er logisk, fordi de største trafikkstrømmene er der i dag, sier Kjos.

Svarer de store
Tidlig i juni skrev DN at de store lavprisselskapene i Asia ikke vil fly mellom Asia og Europa, selv om de får levert de samme flyene som Norwegian. Deres begrunnelse er at lavprismodellen ikke har de samme fordelene når reisetiden passerer åtte timer. På lange flyreiser er det drivstoffregningen som har mest å si, og den er lik for alle. – Det er deres måte å tenke på. Jeg tror fortsatt på Asia, men vi skal først og fremst følge trafikken, sier Kjos. Hans nye analyse handler også om færre hindringer på en syv timers flyreise til New York, enn andre veien. I Asia kan han ikke fly hvor han vil. – Det er lettere å skaffe seg trafikkrettigheter mot USA, fordi markedet der er helt åpent.

I Asia tar det fortsatt lang tid, sier han. Norwegian følger liberaliseringen av flymarkedet i Asia nøye. I Sørøst-Asia er landene i ferd med å åpne luftrommet mellom seg og resten av verden. Det største hinderet er russisk luftrom i Sibir, der det er tungvint å få overflyvningsrettigheter for eksempel når Norwegian bruker et irsk fly til og fra Norge. – Russland vil åpne opp gjennom en ny frihandelsavtale, fordi EU vil forlange det. Det er jeg sikker på, sier Kjos om WTOforhandlingene frem mot 2014.

800 ansatte
Kjos vil ikke ha vanskeligheter med å finne nye kolleger i USA, der arbeidsledigheten er på jevnt over syv prosent. Hvert Dreamliner-fly krever rundt 25 piloter og 70–80 kabinansatte. Allerede neste år når besetningen 700–800 ansatte og over halvparten kan komme i USA. – Vi etablerer en egen base med ansatte i USA når vi får det tredje Dreamliner-flyet i slutten av oktober. I Asia er besetningen 50 prosent billigere enn hjemme, og i USA er det også langt billigere. Det er flyselskapene i USA vi konkurrerer med, sier Kjos. Foreløpig har Norwegian åpnet direkteruter til New York og Fort Lauderdale i Florida.

Snart kan det komme flere ruter fra New York, Washington eller vestkysten av USA til Europa. Og det blir flere utreisemuligheter. Mellomstore flyplasser her hjemme, som i Bergen, kan bli med på langdistansekartet om et års tid. Det viktigste argumentet er å holde maskinen så mye som mulig i luften. Konkurrentene hans flyr i 12 til 15 timer daglig. – Vi skal fly inntil 18 timer i døgnet. Når noen spør meg hvor flyene er stasjonert, så svarer jeg der oppe. Utnyttelsen av flyene er helt avgjørende, sier Norwegian-sjefen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart