-->

17. juli 2013

Vinmonopolet vil ta over alkoholsalget på flyplassene


Illustrasjonsfoto
- Dersom det er mulig, vil vi seriøst vurdere om vi kan overta alkoholsalget på flyplasser. Hvis det skulle skje, må det være på betingelse av at vi kan videreføre servicenivået, varekunnskapen og utvalget som vi står for i dag.


Det sier Kai G. Henriksen, som er administrerende direktør i Vinmonopolet.
annonse


I følge Aftenposten drikker nordmenn mer og mer vin, men en stadig mindre andel av vinen er kjøpt på Vinmonopolet. Faktisk har vinsalget på polet falt med 0,1 prosent det siste året. Utviklingen bekymrer Henriksen.

- Når hver syvende flaske vin og brennevin som konsumeres i Norge er kjøpt på taxfree, kan det på sikt undergrave vår legitimitet, slik at vi mister vårt samfunnsoppdrag. Den andre bekymringen min går på vår økonomiske bæreevne. Hvis folk slutter å handle hos oss, går det utover vår mulighet til å bygge nye butikker og videreutvikle polet, sier Henriksen.

Åpner for å overta
En løsning mener han kan være at Vinmonopolet overtar alkoholsalget på landets flyplasser.

- I bunn må det ligge en politisk løsning. Vi har heller ikke vært i kontakt med Avinor eller Oslo Lufthavn (OSL) om en mulig overtagelse. Det er mye jus i dette, men dersom vi får anledningen, skal vi brette opp ermene for å finne ut om vi kan komme med et godt tilbud, sier Henriksen.

Senterpartiet har programfestet at Vinmonopolet skal ta over alkoholsalget på norske taxfreebutikker.

Løper til 2021
Det er Travel Retail Norway som driver taxfreebutikkene på de fleste av landets flyplasser i dag. De fikk for et halvt år siden forlenget sin avtale med OSL og Avinor om å drive taxfreeutsalgene. Nå skal selskapet selge alkohol, tobakk, kosmetikk og sjokolade på norske flyplasser frem til 2021. Den forrige kontrakten løp frem til 2017, ett år før den nye terminalen T2 på OSL er ferdig. Det opplyser Espen Ettre, som er kommersiell direktør ved OSL.

- For at en leietager skal få fem år på seg til å skrive ned investeringene sine på en halv milliard kroner i forbindelse med byggingen av ny terminal, måtte vi enten løse ut eller forlenge avtalen, sier Ettre.

Uønsket på OSL
Ettre er uansett ikke positiv til å la Vinmonopolet ta over alkoholsalget på flyplasser.

- Det tror jeg hadde vært en dårlig løsning. Ved ankomst, med bare ett kassesystem, ville det vært helt uaktuelt. Taxfreehandel på en flyplass er noe helt annet enn et vinmonopol. Hoveddelen av det vi selger er parfyme, kosmetikk, sjokolade og andre ting, sier han.

Travel Retail Norway har nemlig også butikker med andre varer enn alkohol på innenriksterminalene.

Henriksen i Vinmonopolet mener en løsning kunne vært at de tok seg av alkoholsalget, mens andre aktører tok seg av salget av øvrige varer. Han er uansett innforstått med at det kan ta lang tid før det blir mulig å ta over.

- Dersom det i dag eksisterer en avtale på kommersielt grunnlag, skal det vel mye til å bryte den, sier Henriksen.

- Ikke til for å finansiere flyplasser
Geir J. Bekkevold (KrF) mener taxfree-ordningen ikke skal beskyttes fordi den holder liv i de små flyplassene.

- Samferdselspolitikken skal ikke styre alkoholpolitikken, sier stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold.

I 2012 gikk kun 7 av 46 flyplasser i overskudd, viser Avinors statistikk. Overskuddet fra taxfreesalget ved de lønnsomme flyplassene drysses utover de underskuddsdrevne flyplassene.

Inntektene vokser sterkt
Bekkevold mener en ikke kan argumentere for å opprettholde dagens taxfreesalg ved flyplassene fordi det holder liv i de ulønnsomme flyplassene.

I fjor var Avinors salgs- og leieinntekter nesten like store som trafikkinntektene. Og mens trafikkinntektene vokste med én prosent fra 2011 til 2012, vokste de kommersielle inntektene med tolv prosent.

- Vi kan ikke gjøre oss avhengige av taxfreesalg for å opprettholde en flyplass. Da må vi finne andre finansieringsmuligheter. Vi må skille mellom alkohol- og helsepolitikk og samferdselspolitikk, sier Bekkevold.

- Løssluppen ordning
KrF har derfor tatt til orde for en snarlig politisk diskusjon av hva slags alkoholsalg vi skal ha på norske flyplasser i fremtiden.

- Vi har en helt løssluppen ordning når det gjelder taxfree. Den eneste begrensningen er kvoten. Alle andre steder må for eksempel forholde seg til åpningstider. Vi ønsker å diskutere åpningstider, kvoter, priser og om vi i det hele tatt skal opprettholde taxfreeordningen, sier Bekkevold.

Vil ha de private ut
Senterpartiet er enda tydeligere. De har nylig programfestet at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol på norske taxfreebutikker.

- Ulempene ved dagens ordning er at den er inkonsekvent. Vi har en vinmonopolordning, men vi lar private aktører selge alkohol i store kvanta på flyplassene våre. Store inntekter flyr ut til de private, mens de heller kunne kommet Vinmonopolet og dermed staten til gode, sier Kjersti Toppe (Sp), stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskomiteen.

Som innspill til Stortingets rusmelding, har helsekomiteens medlemmer fra Ap, Sv, Sp og KrF krevd en vurdering av hvorvidt det bør legges til rette for at Vinmonopolet kan overta taxfreeutsalgene på flyplassene. Årsaken er at taxfreesalget øker på bekostning av Vinmonopolet, og de frykter konsekvensene dette kan ha for Vinmonopolets samfunnsrolle.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart