-->

9. august 2013

All time high på Torp


Foto: Sandefjord lufthavn Torp
Torp har satt ny rekord i antall reisende, igjen. Passasjerveksten i juli var på 6,69 % sammenlignet med sist år. Totalt reiste 206 163 passasjerer til/ fra Torp og dette er det høyeste antall reisende noensinne i juli måned. I fjor var antall reisende 193 242.Antall innenriksreisende var 55 275 mot 56 712 passasjerer i fjor, en liten nedgang på 2,53 % som i hovedsak skyldes lavere frekvens på innland enn juli i fjor.

annonseUtenrikstrafikken utgjorde totalt 150 888 passasjerer. Her er veksten på 10,52 % sammenlignet med juli i fjor.
I årets første 7 måneder har 1 069 343 passasjerer reist til/fra Torp, en økning på 11,84 % i forhold til samme periode i fjor.

Rutetilbudet fra Torp finer du her

- Trafikkavviklingen har fungert veldig bra på Torp i sommer ikke minst takket være alle de ansatte i "Team Torp" som har gjort en utmerket innsats! I tillegg har vi endret noe på prosedyren i sikkerhetskontrollen slik at passasjerene skal komme raskere gjennom, vi har fått flere innsjekksautomater og floorwalkers har vært tilgjengelig for de reisende i terminalen, sier en fornøyd lufthavnsjef, Gisle Skansen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart