-->

12. august 2013

Avinor: 14 prosent økning i utlandstrafikken


Illustrasjonsfoto: OSL A/S
I juli økte utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner med 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens innlandstrafikken hadde en beskjeden vekst på 0,3 prosent. Totalt reiste 4 462 056 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i juli.

Blant de største lufthavnene hadde Oslo Lufthavn en vekst på 7,1 prosent.

annonse


Bergen lufthavn hadde en vekst på 12,5 prosent, mens Stavanger og Trondheim lufthavn hadde en vekst på henholdsvis 8,6 og 5,6 prosent.

Blant de nasjonale lufthavnene hadde Ålesund lufthavn størst vekst med 18,2 prosent.

Alta lufthavn hadde størst vekst blant de regionale lufthavnene med 10,1 prosent, mens Hammerfest lufthavn hadde størst vekst blant de lokale lufthavnene med 42,2 prosent.

Antall flybevegelser gikk i juli opp med 5,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Så langt i år har 27 754 192 passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner. Det er 4,2 prosent flere enn i fjor.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart