-->

26. september 2013

IATA har tro på 2014


IATA har tro på 2014 (Illustrasjonsfoto)
Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA tror at 2014 blir det nest beste året for luftfartsindustrien siden årtusenskiftet. IATA forventer en samlet global passasjervekst på 5,8 prosent, med over tre milliarder reisende det kommende året.


All snakk om krise i luftfarten er i ferd med å forstumme, skal vi tro Tony Tyler, generalsekretæren for den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA. Han forutser et overskudd for hele luftfartsindustrien i 2014 på 16,4 milliarder dollar.

annonse


Det betyr at 2014 kan bli det nest beste året for luftfarten siden årtuseneskiftet. Kun 2010 var bedre med et samlet overskudd på 19,2 milliarder dollar.

Forventningene til 2014 er begrunnet i signaler fra både fritids- og forretningsmarkedet som gjør at IATA forventer en samlet vekst i det globale bruttonasjonalproduktet på 2,7%. Samtidig er det en tro på, at det blir et mindre fall i oljeprisene på grunn av færre internasjonale spenninger og kriser i verden. I år vil Brents oljepris ligge på rundt 109 dollar per fat, og IATA forventer at den faller til omkring 105 dollar per fat neste år.

Generalsekretæren roser samtidig flyselskapene for at de har tilpasset seg en situasjon med konstant høye oljepriser. Siden 2006 har oljeprisene steget med over 50 prosent og utgjør i dag omkring 30% av de samlede omkostningene for flyselskapene. Denne økede omkostning har flyselskapene kunnet absorbere gjennom strukturforandringer og konsolideringer, samt med hjelp av drivstofftilegg og andre supplerende inntekter. Den vanskelige globale økonomien har også holdt nye aktører vekk fra markedet, det har gjort at man ikke har økt kapasiteten for å møte konkurransen.

Sterk passasjervekst i vente
I 2014 forventes en samlet global passasjervekst på 5,8 prosent, det er litt mer enn for 2013, hvor forventet økning er på 5,0%. Dermed passerer luftfarten for første gang tre-milliarder-merket med totalt 3,12 milliarder passasjerer i 2013.

Selv om 2014 kan bli et særdeles godt år for luftfarten, vil Tony Tyler ikke kalle det prangende. Han viser til at resultatet gir en forventet avkastning på 5,2 prosent i forhold til investert kapital, noe som er betraktelig lavere enn andre bransjer. Hvert flyselskap vil i snitt kun tjene fem dollar per passasjer i følge utregningene til IATA.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart