-->

26. september 2013

Politiet uenige om ansvar for Oslo lufthavn


Illustrasjonsfoto
Politimesterne i Oslo og på Romerike vil begge ha Oslo lufthavn på Gardermoen innlemmet i sitt distrikt.

Mens Oslo politidistrikt vil slå seg sammen med Romerike, vil Romerike politidistrikt slå seg sammen med Østfold og Follo.
Men begge politidistriktene vil ha ansvar for flyplassområde.

Hvor mange politidistrikter Norge vil få er ennå ikke avklart men det vil bli langt færre enn dagens 27.

annonse


I juni i år presenterte politianalyseutvalget en rapport som konkluderer med at det er for mange og for dårlig bemannede politidistrikt i Norge. Utvalget foreslår å redusere antall politidistrikt fra 27 til 6.

Alle politidistriktene er bedt om å komme med en uttalelse om hvordan de ønsker at det nye Politi-Norge skal se ut. I høringssvaret fra Romerike går man inn for en samling mellom Follo-, Østfold og Romerike politidistrikt, skriver NRK.no.

I høringssvaret fra Oslo går man inn for et nytt Stor-Oslo politidistrikt der politidistriktene Oslo, Asker og Bærum, Romerike og deler av Follo inngår.

Gode argumenter
Samtidig gjør Oslo det klart at Oslo lufthavn bør være en del av det nye distriktet.

Politimester i Romerike politidistrikt, Bjørn Vandvik, mener det finnes gode argumenter for at hovedflyplassen følger Romerike.

– Det er naturlig at den som har ansvaret for Romerike også har ansvaret for Gardermoen. Vår foreslåtte strukturering vil også føre til at Rygge lufthavn, som også har betydelig utenlandstrafikk, vil høre inn under samme politidistrikt, sier Vandvik.

Oslo politidistrikt mener på sin side at hovedflyplassen av beredskapsmessige grunner bør være en del av et Stor-Oslo politidistrikt.

De peker blant annet på at flyplassen er med på å øke terrortrusselen i det sentrale østlandsområdet, og på de mange VIP- og statsbesøkene som krever ekstra sikkerhetstiltak.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart