-->

25. september 2013

Mulig streik i Norwegian i høst


Mulig streik i Norwegian i høst (Norwegian)
Det brygger opp til ny konflikt om Norwegians bruk av utenlandsk arbeidskraft på flyruter til og fra Norge. Det er arbeidstagerorganisasjonen Parat som rasler med sablene fordi organisasjonen mener at Norwegian ikke overholder tidligere inngåtte avtaler om bruken av utenlandske piloter og kabinansatte.
Norwegian har denne høsten hatt enorme problemer med å holde sine splitter nye langdistansefly i rute. Snart får Bjørn Kjos et nytt og alvorlig problem i fanget:

annonse


Streikefare
Etter det Aftenposten forstår er det stor sannsynlighet for at krav om å regulere bruken av utenlandske kabinansatte og piloter på norske innenriks flyruter vil bli en del av høstens forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige, kan passasjerene bli rammet av streik i høst.

Forhandlingene for de norske pilotene starter etter skolens høstferie, for kabinansatte skjer det til våren.

En ny hovedtariffavtale med de ansatte om bord i flyene skal på plass. Det er Parat som forhandler om ny bedriftsavtale med NHO Luftfart, henholdsvis på vegne av selskapets piloter og kabinansatte og for selskapet Norwegian Air Shuttle. En konflikt vil ikke omfatte Norwegians langruter.

Hard motstand
- Hvilke krav vi konkret skal sette frem, vil jeg ikke kommentere. Det jeg derimot kan si, er at dette er en viktig sak for alle ansatte som jobber i bransjer som er internasjonale og grenseoverskridende slik luftfarten er, sier Paratleder Hans-Erik Skjæggerud til Aftenposten.

- Vi vil ikke sitte rolig og se på at tariffavtalen brytes, og vil ta i bruk de virkemidler vi rår over for å sikre at så ikke skjer, sier Skjæggerud.

Parat hevder at Norwegian i etterkant åpenlyst bryter inngåtte avtaler, og peker konkret på bruken av spanske ansatte på spanske lønninger som flyr norske innenriksruter fra Sandefjord lufthavn. I tillegg mener Parat at spanske ansatte også brukes på utenlandsruter som har utgangspunkt i Norge. De spanske ansatte bor på et såkalt crewhotell som Norwegian leier på Torp.

annonse


Norske lønninger
Parat mener at ruter som starter i Norge skal bemannes med ansatte med norske lønninger, og at lavprisselskapet bryter inngåtte avtaler når det bruker spanske ansatte med langt lavere lønninger på disse rutene.

- Vi er informert om at ansatte innleid på kontrakt i Spania flys inn i Norge for lengre perioder og jobber innenriks, samt fra Torp til andre steder i Europa. De ansatte får kun lønn basert på spanske vilkår. Parat mener dette strider mot inngåtte avtaler og den policyerklæring Bjørn Kjos har undertegnet, sier Skjæggerud. Parat organiserer store deler av de ansatte i norsk luftfart, og har tidligere ledet an i oppgjør mot Norwegians lønnspolitikk, som vil være det faktiske bakteppet for at Parat tar opp bruken av utenlandsk ansatte nok en gang.
I mai i fjor var selskapet på randen av streik da det i siste liten ble inngått en avtale om å begrense bruken av vikarer i flyene.

Uakseptabelt
Han fremholder at det ikke er de utenlandske arbeidstagerne organisasjonen er imot:

- Selskapet står selvsagt fritt til å bruke ansatte av spansk eller annen opprinnelse på jobber i Norge, men skal de jobbe på norsk innenriks eller på ruter som starter i Norge er det vårt syn at de skal ha norsk lønn. Å importere utenlandske lønns- og arbeidsvilkår til det norske arbeidsmarkedet er sterkt konkurransevridende og etter vårt syn helt uakseptabelt, sier Skjæggerud.

Norwegian har tidligere bekreftet at en spansk kabinansatt har en garantilønn på 1000 euro i måneden, noe som tilsvarer 7800 norske kroner. Dessuten tilkommer variable tillegg. Norske kabinansatte har til sammenligning en grunnlønn på ca. 23 000 kroner måneden.

Hos Norwegian gir kommunikasjonsdirektør gir Anne-Sissel Skånvik klart uttrykk for at selskapet ikke akter å overlate styringen av flyvirksomheten til selskapets fagforeninger

- Dette tar vi som et utspill foran høstens tarifforhandlinger. Parat ønsker å fremstille det slik at fagforeningen "eier" flyproduksjonen i selskapet og skal diktere denne. Norwegian har tenkt å holde våre løfter, men selskapets ledelse og styre må ha styringsrett over produksjonen, skriver Skånvik i en e-post til Aftenposten.

Hun fremholder at norske pilotlønninger heller ikke kan eksporteres ut av Norge:

- Pilotbetingelsene i Norwegian er skyhøyt over andre grupper av ansatte i selskapet, norske ansatte inkludert, men nå skal vi ha forhandlinger og de bør foregå rundt forhandlingsbordet, skriver hun.

Høy lønn i Norge
Skånvik understreker også at det er lokal lønn og betingelser som gjelder ved alle baser, enten de er norske eller spanske:

- Det er baselandet, det vil si hvor man starter og slutter sin arbeidsdag, som avgjør betingelser. I Spania tjener man selvsagt ikke opp mot halvannen million norske kroner, slik piloter gjør i Norge. Men alle skal ha konkurransedyktig lønn og vilkår. Noe de selvsagt har, uansett om basen er skandinavisk, britisk eller spansk, mener hun.

NHO Luftfart vil ikke kommentere saken.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart