-->

24. oktober 2013

3. kvartal: Norwegian med sterk trafikkvekst i hele Europa


Norwegian med sterk trafikkvekst i hele Europa (Norwegian)
Norwegian vokser kraftig i alle de europeiske markedene og flyene fylles godt, viser resultatet for tredje kvartal. Den aller sterkeste passasjerveksten har basen på London Gatwick, tett fulgt av Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda. Kvartalsresultat før skatt ble på 604 millioner kroner, betydelig påvirket av store ekstrakostnader i forbindelse med innleie av erstatningsfly på langrutene. Samtidig gikk sommersalget tregere enn vanlig med godt sommervær i hele Nord-Europa.
Kvartalet er preget av en kraftig produksjonsvekst, med en økning på 31 prosent. Veksten er gjennomgående i alle markeder, og den aller sterkeste økningen i antall passasjerer har London-basen på Gatwick hvor Norwegian alene står for 90 prosent av veksten ved flyplassen.
annonse


Selv med en solid kapasitetsvekst fylles flyene. Fyllingsgraden i tredje kvartal er 81 prosent, ned ett prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. På langdistanserutene har Norwegian hatt en fyllingsgrad på over 90 prosent.

Resultatet før skatt ble 604 millioner kroner, mot 873 millioner i 2012. Kostnadene knyttet til innleie av erstatningsfly for Dreamlineren utgjorde 101 millioner kroner og trekker dermed ned kvartalsresultatet. Dette beløpet omfatter selve innleiekostnadene, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke for forsinkede passasjerer. I tillegg til disse kostnadene har det gode sommerværet i Nord-Europa påvirket bestillingsmønsteret og medført at sommersalget har gått tregere i år enn tidligere, noe både Norwegian og andre europeiske flyselskap har fått merke.

Solid vekst i alle markeder
Vel 6 millioner passasjerer reiste med Norwegian i tredje kvartal. Det er 800 000 flere enn samme periode året før, og en økning på 16 prosent. Trafikkveksten på 30 prosent var adskillig høyere, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer nå flyr vesentlig lenger enn de gjorde for ett år siden.

– Dette har vært kvartal hvor vi ser tydelige resultater av den vekststrategien selskapet har lagt. Vi har en kraftig passasjerøkning i alle markeder og vi har greid å opprettholde en høy fyllingsgrad. Samtidig er resultatet vårt dette kvartalet betydelig påvirket av at vi måtte leie inn erstatningsfly for Dreamlineren. Det kom på toppen av at normalt reiselystne nord-europeere valgte å nyte sommeren hjemme fremfor å fly til sydligere strøk, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i en kommentar.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart