-->

9. oktober 2013

Kjappere gjennom Oslo Lufthavn neste år


Den nye regjeringen sier ja til forenklet transfer på Gardermoen (illu)
I regjeringsplattformen sier den nye regjeringen klart ja til forenklet transfer. Det betyr i klartekst at passasjerer som ankommer OSL fra utlandet, skal slippe å måtte sjekke inn bagasjen på nytt og måtte gå gjennom sikkerhetskontrollen nok en gang når de skal fly videre innenlands.

- Veldig godt nytt for oss. Fra det tidspunktet den nye regjeringen gir sitt formelle klarsignal, vil det ta rundt et år å få bygget om og få organisert den forenklede transferen.
annonse


Vi er ivrig etter å komme i gang og er klar til å starte prosessen med å få i gang en prøveordning straks, sier direktør for terminaldrift ved Oslo Lufthavn, Knut Holen til Aftenposten.

dag er det slik at passasjerer som reiser gjennom Oslo Lufthavn og har en annen flyplass som endelig bestemmelsessted, må hente koffert i bagasjehallen og sjekke den inn på nytt. En tungvint ordning som Norge er alene om å ha i Europa.

Slik vil det bli
En arbeidsgruppe, med Holen som sjef, har imidlertid foreslått en forenkling. Slik vil den virke:


  • Bagasjen blir sjekket inn på avreisestedet, tollklareres i et eget transportsystem på OSL, og passasjeren får først gjensyn med den på endelig bestemmelsessted.
  • Transferpassasjerer skal ikke ned i dagens bagasjehall for ankomst, men blir ledet til dagens avgangshall for utenlandsreisende.
  • I nærheten av dagens taxfree-butikk i avgangshallen blir det en tollsluse med rød og grønn sone der billetten blir sjekket og tollvesenet kan gjøre sine undersøkelser av håndbagasje.
  • Deretter ledes reisende videre i en egen korridor rett inn i den nåværende avgangshallen for innenriksfly hvor reisen kan fortsette. Han understreker at det er viktig at den nye ordningen ikke gjør at kontrolloppgaven for tollvesen og politi blir svekket i forhold til i dag.


På denne måten, mener arbeidsgruppen, vil reisende kutte tiden det tar å reise gjennom Oslo Lufthavn fra 55 til 35 minutter. Også andre flyplasser i Norge vil kunne bruke samme prinsipp som OSL tar i bruk.

De blåblå vil fjerne taket på Rygge

Arbeidsgruppen har sendt et anbefalt forslag om forenklet transfer til Samferdsels- og Finansdepartementene. Før valget sa statssekretær Gir Pollestad (Sp.) i Samferdselsdepartementet at den rødgrønne regjeringen var positiv til forslget, og la overfor Aftenposten til:

- Vi er opptatt av å trekke en konklusjon i saken så raskt som mulig. Vi mener dette er et viktig tiltak for å forenkle reisen for folk. Siden ble det det stille.

- Vi hørte ikke noe mer fra departementet, sier Knut Holen i dag.

Nye ruter
For NHO Luftfart er den nye regjeringens positive holdning som musikk i ørene, fordi den åpner for økt trafikk. Mange velger i dag å reise via flyplasser som Schiphol i Amsterdam, Heathrow i London og Kastrup ved København fordi de slipper den tungvindte ordningen med å sjekke inn bagasje på nytt. Disse, mener NHO Luftfart, vil i større grad velge å reise via Gardermoen.

- Analyser viser en passasjervekst i Skandinavia som tilsier minst 4-5 nye interkontinentale ruter fra OSL innen de neste 5 årene, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

NHO Luftfart sendte en henvendelse om saken inn til forhandlerne da disse ennå pågikk før helgen, og får nå altså positivt svar.

Store inntekter
Lothe sier at næringen er klar til å få til en forenklet gjennomreise på Gardermoen så snart som mulig, og at nyordningen også vil bety store inntekter for flyselskapene:

Den nye løsningen er anslått å koste rundt 40 millioner kroner, men vil for flyselskapene bety en økt omsetning på 1,8 milliarder kroner allerede etter tre til syv år.

- Her er det mange vinnere; norske flyreisende, Avinor, OSL og flyselskapene. Dette vil spesielt styrke norske flyselskaper i konkurransen med en del utenlandske selskaper, spesielt KLM som bygger seg opp i Norge. Det er også god borgerlig politikk å styrke norsk næringslivs konkurransekraft i en stadig mer globalisert verden. Bra at dette kommer på plass, Sverige og flere andre land har fått til tilsvarende gode løsninger og da må vi også klare det, mener NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart